Estratègies docents per ajudar els alumnes a l'aula ordinària

Hi ha diverses estratègies que es poden aplicar a l’aula per facilitar l’accés al currículum ordinari de l’alumnat d’origen estranger. Aquestes estratègies seran diferents en format i en intensitat segons les característiques personals de l’alumne i, especialment, segons el grau de competència acadèmica de la llengua que hagi assolit fins al moment: no necessita la mateixa ajuda un alumne que és atès a l’aula d’acollida durant una part de la jornada lectiva, que aquell que ja s’ha incorporat a l’aula ordinària la totalitat de l’horari escolar, però que encara no té el mateix domini del llenguatge acadèmic que la resta de companys del seu grup.

Temes


Per saber-ne més