Els components del TILC: continguts acadèmics, cognició i cultura
Els continguts són la matèria primera del currículum acadèmic. De fet, fins fa ben pocs anys, l’ensenyament de les àrees o matèries s’orientava, de manera gairebé exclusiva, a la transmissió de continguts específics de cada disciplina. Ara bé, tal com hem vist al bloc 1: la llengua, base de tots els aprenentatges, en el TILC es tenen en compte altres components essencials: la cognició i la cultura (les quatre C).

D'altra banda, l’enfocament de l’aprenentatge per competències requereix incorporar-hi també la dimensió competencial.

Temes

Per saber-ne més