La llengua, base de tots els aprenentatges

La presència d’alumnat d’origen estranger a les nostres aules implica una diversitat que cal aprendre a gestionar. Cadascun d’aquests alumnes té una història personal i escolar diferents de la resta de companys: els referents culturals, la llengua familiar, la cultura escolar de procedència…, són elements del seu bagatge personal que influeixen en el procés d’aprenentatge. Cal tenir-los en compte sense considerar-los un inconvenient, sinó un repte i una oportunitat: el repte de proporcionar-li les ajudes que necessiti i l’oportunitat d’aprofitar aquest bagatge per aconseguir que aprengui més i millor.

La gestió de la diversitat de l’aula té com a horitzó afavorir l’èxit acadèmic de tots els alumnes, incidint de manera especial en els més vulnerables, en aquest cas, els que són de procedència estrangera. Tenir en compte la diversitat ajuda a donar resposta a les expectatives, la motivació i la voluntat de progressar dels alumnes d’origen estranger i les seves famílies, i a evitar que visquin la incorporació a la nova societat com una experiència de fracàs personal que podria afectar el seu projecte de vida.

Temes


Per saber-ne més