MÒDUL 2: La diversitat de procedències del nostre alumnat, quina diversitat?

Presentació

El mòdul 2 se centra en quina és la presència, tant pel que fa al nombre total, de percentatge, com de procedència geogràfica, de l’alumnat de nacionalitat estrangera a Catalunya i a la resta de l’Estat. A partir d’aquesta informació analitzarem les possibles diferències i semblances que s’hi poden observar.

Els conceptes "alumnat de nacionalitat estrangera", "alumnat d'origen estranger", "alumnat nouvingut" o "alumnat d'incorporació tardana" sovint s’utilitzen indistintament per referir-se als alumnes d’origen estranger, però són realment sinònims?

Objectius

- Aclarir conceptes que sovint s’utilitzen com a sinònims per referir-se als alumnes d’origen estranger.

- Oferir una visió panoràmica del procés d’incorporació d’alumnat estranger que s’ha produït en els darrers quinze anys al sistema educatiu de Catalunya i de la resta de comunitats autònomes.

- Analitzar i reflexionar sobre quines són les semblances i les diferències entre la presència de l’alumnat de nacionalitat estrangera a Catalunya i a la resta de l’Estat.

Continguts

-Dades sobre el nombre total, el percentatge i la procedència geogràfica de l’alumnat de nacionalitat estrangera matriculat a Catalunya i a la resta de l’Estat.

Pràctiques

  • Pràctica 1 El procés d’incorporació d’alumnat estranger al sistema educatiu espanyol
  • Pràctica 2 El procés d’incorporació d’alumnat estranger al sistema educatiu de Catalunya