Objectius

  • Conèixer el marc conceptual i legal per a la comprensió de la violència masclista.
  • Facilitar la detecció de les manifestacions de violència masclista en les relacions personals afectives quotidianes.
  • Dotar d’eines per la prevenció, detecció i intervenció enfront la violència masclista i les relacions abusives de parella als centres educatius.