Mòdul 2. La violència masclista i les relacions abusives entre adolescents

La violència masclista i la seva expressió a les relacions abusives és la manifestació més devastadora d’un sistema heteropatriarcal que interpreta, representa i converteix les diferencies de gènere en desigualtats. Aquesta diferencia actua sota una lògica dicotòmica on la masculinitat i la feminitat es presenten com dos models polaritzats i únics que tenen intrínseca una relació jeràrquica. La masculinitat com referent i la feminitat com model subordinat al poder masculí.

En els processos de socialització de les nostres societats contemporànies, on les tecnologies de la informació i comunicació suposen uns dels principals agents de transmissió de valors, actituds i comportaments desitjats i esperats en funció del gènere, és on haurem de centrar la nostra atenció per conèixer i comprendre com funciona la dinàmica abusiva, de quines maneres es poden manifestar, quins efectes té i de quina manera poder afavorir la seva eradicació com agents de transformació social dins del context educatiu.

Apartats