Mòdul 1. Conceptes bàsics sobre violència masclista i la construcció de la desigualtat

Introducció

Prevenir la violència masclista en qualsevol àmbit requereix començar amb la conceptualització i delimitació de la problemàtica. Cal tenir en compte que, no fa massa temps, la violència masclista no estava reconeguda com una qüestió social i cultural sinó que era reduïda a successos individuals, a conflictes concrets en relacions de parella singulars. El camí que condueix d’aquesta concepció prèvia a l’assumpció de responsabilitat per part de les institucions ha passat, i passa, per un reconeixement de la problemàtica, una conceptualització i, per la creació d’un marc legal que la delimita i dota de recursos per al seu abordatge.

Aquest mòdul pretén aportar, d’una banda, el marc conceptual i legal necessari per ajudar a la comprensió de l’abast de la prevenció de la violència masclista. D’altra banda, es treballarà sobre el gènere - construcció i socialització - i la incidència sobre la violència masclista. També situarem eines de comprensió necessàries per abordar la problemàtica en la seva complexitat social i cultural.

Apartats