Autoria

Tamaia Viure Sense violència, sccl., Registre General de Cooperatives de Catalunya núm. 13395