Projecte

El projecte ha de servir per sistematitzar d’una forma realista i el més acurada possible algun aspecte dels mitjans per treballar-lo amb l'alumnat utilitzant com a referència els exemples, materials i recursos que s'ofereixen a l'annex. Per tal de concretar-lo i dur-lo a terme, cal tenir en compte també que durant el desenvolupament dels mòduls es treballa la concreció a l’aula de possibles conceptes relacionats amb els mitjans.

El projecte consisteix en la concreció d’una senzilla seqüència d’aprenentatge (conjunt d’activitats degudament adaptades i relacionades per tal d’aconseguir un objectiu d’aprenentatge), que treballi algun aspecte el més concret possible dels mitjans de comunicació. Aquesta proposta s’ha de contextualitzar a la teva pròpia realitat docent: plantejada per ser treballada amb els teus alumnes i al t eu centre, amb tot el que suposi de recursos disponibles i les pròpies limitacions.

El projecte ha de ser concís, clar i aplicable. Ha de suposar la utilització dels mitjans des de la triple perspectiva didàctica ja treballada al curs:

 • La utilització dels mitjans com a objecte d’estudi. (que en el treball de la seqüència s’haurà de tocar algun aspecte dels mitjans desenvolupat al llarg dels quatre primers mòduls: el seu llenguatge, tipologia, estratègies, audiència, influència…)
 • Els mitjans com a recurs: La utilització d’algun mitjà per a desenvolupar la tasca plantejada.
 • La utilització creativa dels mitjans per part dels alumnes: Realització d’algun producte audiovisual.

Proposta

Primer pas

Tria l’opció que treballaràs en el projecte:

 • Basat en un concepte concret dels mitjans de comunicació. Per trobar aquest concepte que et vagi bé, pots revisar els teus documents de síntesi que has entregat al teu tutor/a a cada mòdul . Dins d’ells has fet una priorització de conceptes que et pot anar bé.
 • Basat en les característiques d’un mitjà. Per concretar aquesta opció pots revisar els blocs del primer mòdul on es parla dels mitjans i les seves característiques. Recorda que pots revisar els teus documents de síntesi del M1 que has entregat al teu tutor/a. Dins d’ell has fet una priorització de conceptes que et pot anar bé.
 • Basat en les característiques dels llenguatges dels mitjans. Per concretar aquesta opció pots revisar els blocs dels mòduls 2 i 3. Recorda que pots revisar els teus documents de síntesi dels M2 i M3 que has entregat al teu tutor/a. Dins d’ells has fet una priorització de conceptes que et pot anar bé.
 • Basat en la percepció que els alumnes puguin tenir dels continguts dels mitjans de comunicació. Per concretar-lo pots revisar el M4 i adaptar les pautes de l’anàlisi al nivell dels alumnes.

Recorda que a l'annex es tracten els aspectes pedagògics i didàctics de l’aplicació dels mitjans de comunicació al currículum escolar. S'hi troben també exemples concrets de propostes didàctiques adaptables als diferents nivells, que treballen diferents aspectes dels mitjans de comunicació.

Segon pas

Has de lliurar la proposta que decideixis al tutor/a i concretar conjuntament com es durà a terme la realització del projecte de seqüència didàctica.

 • Recorda que tenim obert un fòrum "Projecte " de lliure participació per compartir dubtes, propostes i projectes… i qualsevol qüestió relacionada amb el projecte. Hi podeu penjar la proposta.

Tercer pas

Realització del projecte de seqüència didàctica.

El projecte hauria de contemplar els apartats següents:

 • Concepte a treballar
 • Objectiu
 • Concreció del mitjà/mitjans que/amb què es pensa treballar
 • Concreció del grup d’alumnes amb el qual es vol treballar: nivell, nombre…
 • Breu descripció de la seqüència d’aprenentatge i concreció dels objectius i continguts que es pensen treballar.

Planificació:

 • Concreció de les àrees i professorat que s’han d’implicar en la proposta: realització individual o en equip de professors; concreció d’allò que s’hauria de treballar a cada àrea.
 • Organització del treball (passos que se seguirien en el procés de realització de la seqüència d’aprenentatge) i sessions previstes.
 • Descripció de les activitats.
 • Concreció dels recursos que es necessitarien. Disponibilitat.
 • Previsió d’algun mecanisme d’avaluació de l’experiència.

El projecte s’ha de poder aplicar en dues o tres sessions com màxim

Quart pas

Lliurar el projecte al tutor/a i si creus convenient compartir-lo amb la resta de companys/es de curs, pots penjar-lo al fòrum "Projecte".

Avís important El projecte no ha de ser extens, sinó clar, concret, coherent i realitzable. Cal que abans de començar a desenvolupar-lo, se n'hagi proposat i pactat amb el tutor/a el tema i l'orientació.