Concepte i control d'audiència

L'objectiu d'aquest bloc és treballar què s'entén per audiència i conèixer els principals mecanismes de control d'audiència de què disposen els mitjans de comunicació.

Desenvolupament del bloc

El concepte d'audiència d'un mitjà és complex. No sols comprèn el nombre de persones que compren un diari o una revista, escolten la ràdio, miren la televisió o visiten pàgines d'Internet. Amb aquesta sola dada s'obté una informació quantitativa poc fiable. Cal saber-ne l'edat, el sexe, el nivell econòmic i cultural, la capacitat de compra i fins i tot les preferències i els gustos. D'aquesta manera es poden enfocar millor les estratègies publicitàries. Així, un cotxe de gamma alta no el publicitaran en un diari que el compri gent de baix poder econòmic. Cal que el missatge arribi als compradors potencials, en les condicions més òptimes de recepció. Els anuncis de joguines que apareixen a la televisió, s'han de col·locar en franges horàries en les quals els interessats veuen la televisió.

la_otra_mirada_de_la_tele_294_0001.jpg

Per tal de controlar aquest univers de persones, hi ha diferents empreses que fan estudis de tot tipus. Mesuren dades quantitatives i altres dades rellevants a través de diferents tècniques, que van des de col·locar aparells a les cases fins a fer enquestes personals als ciutadans i ciutadanes.

On aquest concepte és més dinàmic és a la televisió. Però… qui coneix realment el nombre de persones que estan davant el televisor encès, veient un programa? En aquest país només existeix una font que proporciona aquest tipus de dades: Sofres.

Resulta, però, que Sofres és com un gran supermercat que ven les dades obtingudes a les cadenes, i aquestes als anunciants. Després, les mateixes cadenes pregonen les dades que, a força de repeticions i repeticions, es fan cada vegada més certes. En aquest cas les dades d'audiència són diàries, és a dir, cada matí les cadenes de televisió reben els índexs d'audiència del dia anterior. Això fa que es plantegin canvis ràpids per tal de conservar els telespectadors.

En el cas concret de la televisió, les audiències es mesuren quantitativament mitjançant uns aparells anomenats audímetres, que es col·loquen al costat dels televisors. D'aquesta manera es coneix aproximadament quantes persones estan veient un programa. Uns dos mil cinc-cents audímetres cobreixen l'Estat espanyol i emeten en temps real aquestes dades als ordinadors centrals de Sofres, que, al seu torn, les fa arribar, previ pagament, a les cadenes. Així, les cadenes poden oferir una garantia als seus anunciants perquè aquests col·loquin els seus productes davant, al mig, o darrere d'un programa concret. Qui realment decideix el tipus de programa que s'ha d'emetre en una determinada franja horària és, doncs, el mercat. Això passa totalment a les televisions privades i en gran mesura a les públiques, perquè, com se sap, aquestes darreres es financen en gran part amb ingressos provinents de la publicitat.

LES AUDIÈNCIES: L'espai "Mira'm bé" ens mostra en aquest document la importància de mesurar les audiències televisives.

Edu3.cat

Certament, les audiències se segmenten. Existeix l'anomenat públic objectiu (target) per a molts programes. Sèries i xous d'impacte per a la família, films per a adults però que veuen infants i joves… El públic objectiu de la programació televisiva és la família.

Les audiències no són passives, tenen capacitat de reconèixer-se com a audiència activa, especialment a partir de l'ús de les tecnologies digitals que permeten la participació i la interactivitat. Tenen, doncs, capacitat de valorar críticament els elements emotius, racionals i contextuals que intervenen en la recepció i valoració dels missatges audiovisuals.

  • Catalexa pretén agrupar webs en català, i informar-ne sobre el seu PageRank (Google) i ordenar-les a partir del seu rànquing a catalexa. Intenta donar així un rànquing de les publicacions en llengua catalana mesurant les audiències de pàgines web catalanes. Aquest és un exemple de com es formulen els rànquings d’audiència a la xarxa. Passegeu-vos pel web per veure com s’ho munten i enllaçeu també amb la seva font de mesura: catalexa.
  • SOFRES és l'empresa que controla les audiències televisives amb audímetres.

sofres.jpg


Activitat d'aula suggerida:

Treball individual.

Proposta:

  • Les audiències són una de les principals preocupacions dels mitjans. Només s'ha de veure que cada vegada que es publiquen les dades d'audiència, tots fan publicitat de la quantitat de persones que els segueixen. Per què ho fan?. Doncs per la repercussió que aquestes dades tenen sobre la seva economia per mitjà de la publicitat. Entra al web de OJD i fes una llista dels cinc primers programes més vistos de cada tipus de mitjà.

Document de consulta complementari: Los estudios de recepción, de Maria Corominas.