La tria i presentació de la informació

L'objectiu d'aquest bloc és aprofundir en l'origen de les informacions que apareixen en els diferents mitjans i el tractament posterior que aquests els donen.

Desenvolupament del bloc

Les fonts d'informació

Les agències són grans supermercats on els mitjans es nodreixen de la informació mundial, aproximadament en un 90 per cent.. Atendre els quaranta focus d'informació permanent que hi ha al planeta requereix un desplegament enorme de recursos que els mitjans no poden cobrir; per això compren les notícies a aquestes agències planetàries. El poder dels seus propietaris és enorme i tots els mitjans es nodreixen de les mateixes fonts.

prensa.jpg

Avui les grans empreses de distribució de la informació situen els seus focus d'atenció en els llocs que elles mateixes escullen. Hi ha grans conflictes sobre els quals diàriament apareixen notícies i d'altres, tant o més greus, sobre els quals gairebé no se'n sap res . Aquests focus acostumen a ser els que interessen a les grans potències (Iraq, Palestina, Afganistan …). Altres (Etiòpia, Eritrea, Timor, …) apareixen en comptades ocasions. També els protagonistes són gairebé sempre els mateixos. No sols per la seva importància, sinó també perquè aquestes agències els segueixen contínuament. Se sap quan Bush s'ennuega, però no quan altres personatges tenen problemes molt més greus.

Si el fotògraf hagués estat al lloc des d'on es fa la fotografia, l'aigua se l'hagués engolit. falsotsunami.jpg

Aquesta foto d'agència és falsa.


Activitat d'aula suggerida:

Treball individual

Proposta: Fes una ullada a les agències d'informació que s'han citat més amunt o bé a d'altres que coneguis. Comprova quantes notícies i temes es repeteixen i l'enfocament que reben de cada agència.

  • Penses que això denota un cert control de la informació?
  • Creus que aquestes empreses poden practicar un cert tipus d'autocensura?
  • Si és que sí, quins efectes creus que pot tenir això?
  • Ves a Kiosko, i fes una ullada a les portades dels principals diaris mundials per veure si els continguts es repeteixen.

Es pot suggerir als alumnes compartir les seves observacions i conclusions a mode d'aportacions en espais tipus bloc, xarxes socials temàtiques, moodle….


Document de consulta complementari: El parany de la informació. La classificació dels gèneres periodístics com a coartada de l’objectivisme, de Francesc Burguet Ardiaca.

Un fet, dos punts de vista

Si les fonts són normalment les mateixes, a tots els mitjans d’informació hi apareixen també, si fa no fa, les mateixes notícies i amb un tractament similar. Si es fa un recull dels sumaris dels butlletins informatius de les ràdios o els telenotícies, o es fa una ullada a les portades dels diaris, es comprova que tracten els mateixos temes, amb poques diferències.

El que a vegades varia és l’ordre, la situació o l’espai que ocupen aquestes informacions. Aquí es poden trobar més diferències. Cada mitjà, pel seu posicionament ideològic, proximitat als fets o interès dels redactors, dóna més o menys importància a una determinada notícia.

On les variacions poden ser més importants és en el tractament de la notícia i la seva relació amb fets propers. En primer lloc, cada redactor valorarà de forma diferent els aspectes relacionats amb la informació i donarà més importància a uns detalls que a d'altres.

Això no és gens estrany. També passa quan diferents persones expliquen un mateix fet que han viscut totes. Es relaten aspectes que s’han viscut de maneres diferents i, doncs, s'expliquen també de maneres diferents, fins i tot s'hi poden trobar diferències importants.


Activitat d'aula suggerida:

Treball en petits grups. Un cop pactada i organitzada la informació, es poden plantejar posades en comú en gran grup.

Proposta: Aquestes tres notícies parlen del mateix fet, però estan extretes de diferents mitjans. Són tres fragments de diferents butlletins de notícies de ràdio. Corresponen al dia 21 de maig de 2004 i fan referència a la retirada de les tropes espanyoles de l’Iraq:

Catalunya Ràdio COPE Cadena Ser

Escolteu aquests fragments i completa aquestes preguntes per a cada emissora de radio.

  • Quina informació relacionada amb la guerra acompanya la notícia?
  • Pot influir aquesta informació en la percepció de la notícia?
  • Quines fonts d’informació utilitzen?
  • Quins testimonis apareixen?
  • Quins creieu que són els fets més importants per a cada cadena?