Com ens retraten els mitjans

L'objectiu d'aquest bloc és analitzar alguns dels recursos que utilitzen els mitjans per reproduir la realitat i arribar amb eficàcia al seu públic: la simplificació de personatges, ambients i fets.

Desenvolupament del bloc

Les persones individualment i col·lectiva tendeixen a utilitizar fórmules simplificadores que ajuden a interpretar la realitat amb facilitat i economia d'esforços. Una d'aquestes fórmules és la utilització de la visió estereotipada d'altres individus, grups, cultures o societats. Els mitjans de comunicació, conscients d'aquest fet, utilitzen profusament aquesta fórmula per arribar amb més eficàcia al públic al qual s'adrecen, i connectar amb les seves presumpcions sobre allò que entenen que passa al seu voltant.

series.jpg

Així doncs, es recorre a l'ús de personatges, ambients i situacions estereotipades per tal d'explicar, desenvolupar o presentar situacions presumiblement relacionades amb l'entorn o de la ficció. Aquest recurs tendeix a produir una simplificació de la realitat i a fer un reduccionisme de la complexitat i riquesa de moltes cultures, indrets, personatges, situacions…

Models socials i estereotips

Des dels grans mitjans de masses s'ofereixen contínuament uns models perfectes que oculten la variada, complexa i contradictòria realitat social que componen tots els membres d'una societat. No totes les persones són iguals. La persona lletja, la insegura, la malalta, l'obesa, la maldestra o la que té dificultats per resoldre conflictes… aquestes no existeixen com a model per als mitjans. S'oculta perquè no interessa, no ven. En els marcs paradisíacs de la moda, el disseny i la publicitat, el gran aparador de la imatge mostra un model de persona, societat, cultura i realitat que no existeix en realitat.

Els mitjans de comunicació presenten al joves des d'uns tòpics associats generalment a la droga (el famós "botellón"), la violència (gravacions de baralles i pallisses amb mòbils), i vagància. Aquesta és la visió negra i bruta de la joventut als mitjans. Però també els presenten amb cossos magnífics, associats al progrès i la total llibertat (sobretot en productes tecnològics com ara mòbils, portàtils, etc…). Per tant, tenim la visió negra dels joves als informatius, i la visió rosa dels joves a la publicitat.

Per treballar el tema, es poden proposar alguns ítems d'anàlisi: fixar-se en quina tipologia de programes abunden aquests estereotips: si són sèries, telefilms, telenovel·les, concursos, etc. També es pot analitzar quin és el perfil més freqüent (edat, sexe, nivell cultural, social…), què representa, com es presenta físicament, psicològica, laboral…, i quins recursos expressius propis del mitjà s'empren per ressaltar aquells aspectes relacionats amb el personatge bell, l'intel·ligent i l'alt… Us podeu fixar, per exemple, en els anuncis de perfums. Sempre hi solen aparèixer personatges perfectes, dins de mons idíl·lics. L'ús del producte anunciat ens garanteix aquests patrons estètics?

bocata2.wmv bocatta_jun04.mpg

Alguns casos d'estereotipació de determinats col·lectius han resultat polèmics.

Fragment de la sèrie "física o química"

Críticas a 'Física o química' por 'denigrar y cariturizar' la enseñanza
Piden la retirada de 'Física o Química' por limitarse a "sexo y violencia"

La immediatesa del present i la repetició il·limitada

A diferència de la narració clàssica, la immediatesa del present i la repetició il·limitada. al·ludeixen a l'estructura temporal del relat actual. Si abans hi havia història i passat, avui el present absolutitza el sentit del relat audiovisual i mediàtic. Importa l'avui i l'ara. L'ahir és història, el depredador televisiu fagocita a l'instant tot allò que ha succeït. El present és la justificació del futur. Els famosos i famoses són els grans catalitzadors d'aquesta nova estructura narrativa que funciona a cop de flaix i en un successiu xoc emocional. Amb la repetició il·limitada es fa creure que el que diuen és més real, més autèntic, perquè ho mostren.

Un consum autònom i una recepció crítica com a ciutadà implica valorar i interpretar aquests models com a portadors de signficats i "valors" que alimenten i reprodueixen el sistema. Cal analitzar des de quins contextos de producció es fabriquen, i identficar qui els construeix, per què ho fa i quins beneficis n'obté.

La immediatesa del present i la repetició il·limitada

Treball individual. Un cop realitzat el treball individual es poden comentar els trets observat en gran grup, i fer propostes d'anàlisi de nous personatges suggerits pels propis alumnes.

Proposta: Analitza aquestes imatges que representen personatges estereotipats. Escriu tres trets remarcables de cadascun d'ells. Quin o quins elements de cada personatge t'han dut a creure que tenen aquests trets?.

1.jpg3.jpg