Els punts de vista sobre un fet

L'objectiu d'aquest bloc és analitzar com diferents mitjans de comunicació expliquen i comenten les notícies en funció dels seus interessos i de la seva tendència ideològica.

Desenvolupament del bloc

Un sol fet... un sol missatge?

S'editen molts diaris. Cada diari té el seu nom i una aparent manera pròpia de presentar i tractar la informació que el diferencia dels altres. Molta d'aquesta informació, però, és molt semblant. Els continguts que els diaris tracten són els mateixos en la majoria de casos. Només cal fixar-se en les portades: tracten molt sovint els mateixos continguts.

Malgrat tot, no tracten els continguts de la mateixa manera, ni els atorguen la mateixa importància. Si un s'hi fixa amb més cura i analitza com cada diari encapçala les notícies, el lloc que els dóna i el tractament que en fa, comprova diferències significatives.

Cada diari, cada publicació, es dissenya i confecciona pensant en els seus lectors i quins són els seus interessos i gustos. Això fa que el tractament que es dóna a un mateix fet sigui diferent i respongui més a una manera de veure, entendre i interpretar la realitat que al desig de reproduir-la el més objectivament possible.

Activitat d'aula suggerida:

Treball en petits grups. Un cop realitzades les anàlisisi organitzada la informació, es poden plantejar posades en comú en gran grup, treballs individuals de síntesi de la informació obtinguda, cerques i propostes d'anàlisi de notícies noves…

A. Proposta :

Treballeu els punts de vista d'una informació. Relacioneu el mitjà amb el titular, el sotstitular i la fotografia.

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

B. Proposta :

  • Continueu analitzant els punts de vista d'una determinada informació o notícia.

Procureu, ara, posar especial atenció en diferents aspectes de la notícia que us ajudaran a apropar-vos més al sentit que se li vol donar. Això us permetrà fer-vos una idea més crítica de la seva interpretació.

Per fer-ho, us podeu guiar pel model d'anàlisi a partir de l'observació de les dues notícies següents i de la pàgina on van aparèixer. Procureu respondre les preguntes que s'hi fan.

d115_1.jpg

Notícia A, apareguda a primera plana i desenvolupada a l'interior. Cliqueu damunt la imatge per veure la pàgina on apareix.

d115_3.jpg

Notícia B, apareguda a primera plana i desenvolupada a l'interior. Clique damunt la imatge per veure la pàgina on apareix.