Estratègies comunicatives dels mitjans de comunicació

Aquest mòdul se centra en la comunicació impresa, audiovisual i digital dels mitjans, les seves transparències i perversions. Es veurà com es fabrica una notícia, el procés de realització que cal fer i els recursos tècnics i humans que necessita. També es veurà com es converteix la realitat en un producte mediàtic, rendible i sempre espectacular. S'analitzarà què és la representació en el llenguatge dels mitjans, com exerceixen una gran influència els tòpics, estereotips i models socials i culturals que estableixen els mitjans, començant per la televisió i reproduïts en la resta. Finalment s'intentarà oferir pautes de reflexió pel que fa a l'objectivitat informativa, i també comprovar que la informació és bàsicament entreteniment.

Objectius

 • Analitzar els principals trets comunicatius dels mitjans de comunicació.
 • Reconèixer la importància dels punts de vista i de la ideologia dels mitjans en la construcció de la informació.
 • Analitzar alguns dels recursos que utilitzen els mitjans per reproduir la realitat i arribar al seu públic.
 • Analitzar els principals elements que utilitzen els mitjans per representar la realitat.
 • Establir els elements que se situen entre els mitjans i l'audiència.
 • Reflexionar sobre l'objectivitat i els mitjans de comunicació.
 • Establir relacions entre els continguts propis del mòdul i el seu aprofitament didàctic.

Continguts

 • Elements que intervenen en el procés de comunicació amb els mitjans.
 • Els punts de vista dels mitjans.
 • Els recursos dels mitjans: els estereotips i models socials. El discurs narratiu.
 • La representació de la realitat. La ficció, els xous d'impacte (reality shows), la violència i el sexe com a reclams.
 • La mediació. Diferents nivells de mediació. La figura del mediador.
 • Ideologia, interessos i objectivitat en els mitjans de comunicació.

Pràctiques

Bibliografia

Els autors aborden els aspectes principals de la narrativa audiovisual des d'una sistemàtica didàctica clara i progressiva. Ofereix els indicadors bàsics per a establir una lectura comprensiva i crítica del document audiovisual. Encara que centrats més en el llenguatge cinematogràfic també aborden altres mitjans audiovisuals.