Què tenim... què ens espera?

L'objectiu d'aquest bloc és fer una aproximació a les principals transformacions, fonamentalment tecnològiques, dels mitjans previstes per a un futur immediat.

Desenvolupament del bloc

Canvis...

Els mitjans de comunicació viuen actualment canvis vertiginosos empesos en gran mesura per avenços tecnològics remarcables. Fixa't en la imatge del primer mòbil, no té res a veure, ni en volum ni en prestacions, amb els actuals. Per altra banda, hi ha una demanda cada vegada més forta dels consumidors envers tots els mitjans. En pocs anys hem passat de zero mòbils per persona a 106 mòbils per 100 persones. Aquesta demanda ha provocat que les empreses dedicades a la comunicació hagin experimentat un desenvolupament vertiginós que ha donat i dóna grans beneficis.

mobil.jpg

Els cartells

En algunes places i grans avingudes de Nova York, Londres o Tòquio, les façanes dels edificis mostren uns enormes cartells que, gràcies a la informàtica, ensenyen imatges en moviment en una àrea de molts metres quadrats. Són cartells que han esdevingut grans pantalles públiques. Es podria considerar també les cibertires (banners) com a cartells?

La premsa i les revistes

Tot i que els diaris continuen imprimint-se en paper, la majoria han creat webs on s’actualitza constantment la informació, a més d'oferir noves possibilitats, entre les quals la confecció d'un diari web personalitzat segons els interessos del lector o lectora, i la tramesa via correu electrònic o sms dels titulars de les notícies que interessen al lector o lectora. És possible que aviat es pugui imprimir un diari al gust del lector o lectora que reculli les notícies que li interessin més, i fer-ho des de qualsevol lloc del món, a qualsevol hora en una edició actualitzada a l’últim minut?

El cinema

El gran problema actual del cinema és la pirateria; però per evitar-la s'està estudiant la transmissió de pel·lícules via satèl·lit, que es projectarien amb canons, de manera que ningú en podria tenir una còpia física. Però tot fa pensar que les grans sales perdran clients a favor de veure la pel·lícula a casa, en una pantalla tan gran com la paret i amb un so embolcallant. Aquesta possibilitat ja la tenim present en el que es diu "cinema domèstic" (home cinema). Així, paulatinament, s'anirà augmentant la qualitat d'’imatge i de so. Nous discs DVD amb més de 50 gigues de capacitat poden aportar una qualitat d’imatge superior a la del cinema convencional.

La ràdio

L’aposta per la ràdio digital sembla que no acaba d’imposar-se. Encara que ofereix un so de molta més qualitat i que els receptors incorporen pantalles que ofereixen diversos tipus d’informacions.

La ràdio digial i Digital Audio Broadcasting:

radio_1.jpg

digitaludio.jpg

Per escoltar la ràdio ja no cal disposar d'un receptor. Ni haver-ho de fer en directe. Moltes emissores ofereixen la possibilitat d'escoltar via Internet tota la seva programació des de qualsevol lloc del món. Una persona pot escoltar la retransmissió esportiva del seu equip preferit des de qualsevol lloc on arribi el senyal d’Internet.

La televisió

La televisió sembla que està cridada a ser el centre d’oci de les persones que no puguin entrar en el món de la informàtica. Per això s’estan fent esforços per sumar la facilitat d’ús i la seva versatilitat, amb la potencialitat de comunicació de dades i la interactivitat que ofereix Internet. S’espera que amb el comandament es pugui navegar per Internet, llegir el diari, comprar productes, comprar continguts audiovisuals, comunicar-se amb altres persones i fins i tot veure canals de televisió gratuïts i generalistes. Ara per ara, el receptor de televisió lluita per engrandir-se al màxim i no ser substituït pel projector.

La televisió hologràfica PDF
El futur de la televisió PDF

Internet

La xarxa sembla engolir tots els altres mitjans, per una banda perquè hi son presents i la utilitzen com a canal de distribució i per l’altra perquè hi afegeixen una sèrie d’avantatges: el coneixement del navegant, la possibilitat de comunicar-s’hi, obrir espais per la seva participació, i fins hi tot la seva intercomunicació. Noves perspectives queper una banda amplien les possibilitats dels que hi estan presents, però que amplien l’esquerda dels que ho hi poden o volen ser.

Youtube, com a un dels canals més coneguts on es poden penjar i veure vídeos, s’està convertint en un nou format entre la televisió i la programació a la carta de continguts creats per qualsevol individu.

Altres fenòmens com My space o Facebock estan sorgint en aquests moments. Es tracta de la creació de xarxes socials. My space a hores d’ara ha ant cap avall. En canvi Faceboock i altres propostes similars estan prenen força.

Pren força el concepte de web 2.0 que vol marcar la diferencia amb la web 1.0 en el plus d’interactivitat o més aviat de resposta que permeten els blocs, i aplicacions similars. S’entén que es permet la resposta immediata i a la vegada directa al creador o mantenidor del bloc.

Altres aplicacions considerades en aquesta orbita són Youtube que no tan sols permet veure sinó que també permet mostrar. Google perquè utilitza per la seva cerca la valoració de les webs que fan els usuaris, i no sols la presència d’un concepte. La web 2.0 vol una comunicació més horitzontal i interactiva entre creadors i usuaris-cocreadors.

Aquestes són algunes de les línies actuals d’evolució dels mitjans. Encara que en un principi no ho pugui semblar, acaben sent un vehicle per la publicitat, es a dir, una bona forma d’aconseguir beneficis. Així diuen que van començar els MCM, algú va ficar un cartell per fer saber a tothom que tenia els millors productes al millor preu. Ara continuem igual tot i que ha augmentat molt la sofisticació tant de les tecnologies com dels propis missatges.
internet.jpg

El mòbil

El mòbil sembla que està cridat a ser un centre d’oci portàtil que permetrà comunicar-se amb altres, escoltar música, sentir la ràdio i fins tot veure la televisió. Sembla que cada vegada serà més petit, però més potent i amb més prestacions.

  • En aquest anunci es mostra de forma divertida un dels motius més "determinants" que augmenta la velocitat d'evolució de la tecnologia.

Per veure el vídeo a pantalla complerta, feu click aquí.

Hem parlat més d’aparells que de continguts, però en aquest aspecte els canvis que poden venir són més subtils. Per una banda hi ha una concentració més gran d’empreses en unes poques mans, tant a nivell mundial com nacional. Per altra banda, ja hi ha empreses que tenen redaccions on es generen continguts informatius per a tots els mitjans escrits, sonors i audiovisuals.


*  Exemples d'algunes transformacions i canvis tecnològics:
  1. Documents PDF:
  2. Pàgines web: