Per una definició de mitjans de comunicació

L'objectiu d'aquest bloc és procurar concretar el propi punt de vista sobre què s'entén per mitjà de comunicació a partir de l'anàlisi d'informació rellevant sobre la qüestió.

Desenvolupament del bloc

A la pràctica 1 s'ha vist què caracteritza en termes generals allò que es pot considerar mitjà de comunicació. Ser-ho o no ser-ho dependrà d'uns trets fonamentals que seran comuns a tota la resta de mitjans, independentment del canal a través del qual arriben al públic i del seu abast (una difusió més o menys àmplia).

Una revista escolar té, doncs, una estructura similar a la d'una revista de gran tiratge: totes dues tenen el seu equip de redacció, el suport tècnic necessari, una finalitat i s'adrecen al seu públic. Allò que les diferencia fonamentalment són les proporcions, que variaran en quantitat i qualitat: mitjans més sofisticats i cars, més tiratge, més complexitat en la seva estructuració de continguts, en l'organització interna i en la difusió….

Els grans mitjans de comunicació, tant sigui de premsa, ràdio, televisió…, se'ls considera pel seu grau de penetració en la societat, no només en funció del seu nombre d'espectadors, sinó també per la qualitat de la societat, tenint en compte el seu prestigi i el tipus de públic al qual suposadament s'adrecen.


Algunes definicions de mitjans de comunicació de masses

  • “Són mitjans de difusió col·lectius que es caracteritzen per la industrialització, la tècnica i per una gran audiència” (Diccionari dels mitjans de comunicació. J.B.Fages i Ch. Pagà).
  • “Els mitjans són grans constructors de ficció i representació que obeeixen a grans interessos financers i polítics” (Spectus a Máscaras y espejismos, pg. 21).
  • “Són els canals de difusió i mitjans d'expressió que es dirigeixen no a un individu o persona, sinó a «un públic-destinatari» definit per unes característiques socioeconòmiques i culturals “ (La comunicació i els mass media. A. Moles, pg. 448 ).
  • "El terme ve del llatí medium, però és d'ús freqüent el vocable media, emprat segons l'accepció anglesa, que es refereix a la comunicació que arriba a auditoris nombrosos, o a les tècniques modernes de difusió massiva. En el sentit anglosaxó, als mitjans se'ls entén fonamentalment com els mecanismes de difusió "que arriben a al públic en general i que contenen publicitat". En altres contextos culturals, se'ls prefereix definir com "els mecanismes de distribució de les obres de l'esperit o els instruments de comunicació entre els homes"
Medios, una definición Bloc de Raúl Tejero - Consulta 13 abril 2008
  • "Per a alguns, els mitjans de comunicacion són una de les maneres més eficaces i ràpides de transmetre un missatge. Per a uns altres, són un vehicle de manipulació social mitjançant el qual els diferents poders de la societat poden ser escoltats. També hi ha qui pensa en els mitjans de comunicacion com si fossin un reflex de la societat del moment, com en un mitjà gràcies al qual és possible manifestar trets positius i negatius d'una situació o d'un context determinats"
¿Qué son los medios de comunicación?Web "Periodismo mundial", Consulta 13 abril 2008

Apocalíptics i integrats

tec_cas.jpg

La concepció dels MCM genera amb molta facilitat posicions enfrontades. Fa algunes dècades Umberto ECO va definir amb força lucidesa aquest fenomen amb el terme "d'apocalíptics i integrats”. Per apocalíptics s'entén aquells que assenyalen els mitjans com a culpables de tots els mals socials. “Si els nens no llegeixen, són violents, no parlen amb els seus pares…, és perquè veuen molta televisió o estan enganxats als videojocs".

També existeix una altra posició -la dels integrats- que serien els que es podrien considerar els "incorporats" als mitjans, entenent per incorporats els qui necessiten dels seus missatges i massatges, necessiten la seva presència i sovint ho viuen des d'una posició acrítica i conformista. A molts d'ells els caracteritza, doncs, la seva passivitat i el fet del consum indiscriminat, donant per fet allò que els mitjans produeixen, veient-los necessaris i inevitablement presents en el viure quotidià.

Entre aquests dos corrents existeix una zona intermèdia que s'inclina més o menys cap a qualsevol de les bandes segons les situacions i els supòsits. Una lectura crítica i autònoma dels productes mediàtics pot arribar a comprendre i compartir aspectes d'ambdós posicionaments.

collage.jpg

"Apocalíptics i integrats" Umberto Eco* Visita aquesta pàgina del MEC on es treballen els diferents mitjans de comunicació. És interessant.

mec.jpg
MEDIA - televisió, ràdio, cinema, premsa i publicitat

http://recursos.cnice.mec.es/media/  • Document de consulta complementari: El quinto poder . Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique (edició espanyola). Octubre 2003.

Aquest document dóna una visió molt concreta i radical de quina és la força dels mitjans de comunicació i quins són els interessos dels qui els posseeixen.

—-

Activitat d'aula suggerida:

Treball individual. Un cop construides les definicions, es poden plantejar posades en comú per tal e compartir-les.

Proposta:

  • A partir de les definicions presentades en aquesta pràctica i de les característiques que es troben al document de Pere Marqués, es podrien endegar dinàmiques de treball pensades per mirar d'establir la pròpia definició de mitjà de comunicació. Aquesta definició pròpia, fruit de la cerca i contrast d'altres informacions i definicions , es pot compartir en fòrums, murals, blocs….