Què entenem per mitjà de comunicació?

L'objectiu d'aquest bloc és aprofundir en el concepte de mitjà de comunicación establint les característiques fonamentals que el caracteritzen com a tal.

Desenvolupament del bloc

mitjans.jpg Actualment podem accedir a gran quantitat d'informacions de tota mena, de totes les tendències, plantejaments i tractaments, a través d'uns determinats canals que arriben constantment a la major part de la població: premsa, cinema, ràdio, televisió… D'aquesta manera hi ha un flux constant d'imatges, textos i sons que recorren el nostre planeta. Així una persona es pot assabentar de què fan, què pensen i com viuen persones i societats d'arreu, amb qui -sense el lligam que estableixen aquests canals- tindria pocs o cap punt de contacte.

El concepte de mitjà

Col·loquialment no s'acostuma a diferenciar entre els aparells i suports dels mitjans i els mitjans mateixos. Els aparells i suports no són res més que canals a través dels quals arriben al públic els mitjans que els utilitzen.

Canals
televisió premsa ràdio
cinema internet mòbil

Quan un d'aquests canals pren una estructura definida i estable, amb la intenció d'arribar al màxim nombre de persones i amb unes finalitats comunicatives concretes, esdevé realment un mitjà.

Penseu, per exemple, en el cas d'un col·lectiu interessat en un tema determinat: el senderisme. Aquest col·lectiu exposa les seves idees i vivències sobre el tema aprofitant canals de comunicació informals (xerrades, escrits, ponències…), i a través de contactes casuals. En el moment que aquest col·lectiu decideix crear una revista, un fanzine sobre senderisme o bé una emissora de ràdio sobre aquest tema, està creant un mitjà de comunicació, i el dota d'una estructura i unes finalitats concretes.


Recorda!: Per saber-ne una mica més…

1. Si tens curiositat per veure com van sorgir i quina ha estat l'evolució dels diferents tipus de mitjans, consultar els següents documents PDF provients del web d'Icarito.

2.En aquesta pàgina de Vilaweb pots llegir una mica d'història de la premsa catalana. Capçalera del primer diari català, fundat per Valentí Almirall l'any 1879 3.Visita aquesta pàgina web. És força interessant: Museu Virtual de les Telecomunicacions

museu.jpg

—-

Activitat d'aula suggerida:

Treball en petits grups. Un cop realitzades les anàlisisi organitzada la informació, es poden plantejar posades en comú en gran grup.

Proposta:

  • Una revista escolar impresa o digital, és realment un mitjà de comunicació?

La revista que fem a molts centres escolars, és un mitjà de comunicació? Comprovem si té les característiques generals pròpies d'un mitjà dels que s'han comentat, tot responent les qüestions d'aquesta taula:

La revista escolar
Quin canal utilitza? premsa, revistes, internet, ràdio, televisió, cinema…
Té una estructura definida que la fa possible? Sí / No
Com és aquesta estructura? Elements humans Elments tècnics
Té algun objectiu o finalitat concrets? Sí / No Quins/quines?
S'adreça a un determinat públic? Sí / No Quin?
  • A partir de les respostes donades en aquest exemple, es podria afirmar argumentadament que una revista escolar és un mitjà de comunicació? Provem d'argumentar-ho.