Aspectes bàsics dels mitjans de comunicació

Els anomenats mitjans de comunicació (MC) conformen l'entorn cultural en el qual les persones pensen, senten, s'expressen i comuniquen, viuen i conviuen. Aquest mòdul pretén ser una posada a punt sobre què són els mitjans de comunicació de masses i la comunicació mediàtica, els seus efectes, influències i interaccions amb el receptor, les audiències i els seus contextos, així com les seves mediacions; la importància d'Internet com a fenomen de convergència de pantalles, així com els aspectes didàctics des d'un enfocament obertament educomunicatiu.

Els MC són entramats multimediàtics complexos i potents que, sostinguts per poderosos interessos empresarials, produeixen constantment continguts i els difonen. És cert que existeixen altres mitjans alternatius, especialment a la Xarxa, i també a la ràdio, la premsa, algunes televisions locals, dels quals anirem parlant en aquest curs. Tots ells són unes eines excel·lents a l'abast per comunicar-se i expressar-se. Unes eines que poden ajudar a conèixer i comprendre el món actual, i també el passat, en totes les seves dimensions.

Aquest primer mòdul comença treballant els seus trets fonamentals: la seva caracterització, les seves diferències i cap on sembla que evolucionen tecnològicament i comunicativa.

Objectius

 • Establir els trets bàsics del que s'entén per mitjà de comunicació.
 • Analitzar les possibilitats comunicatives presents i futures dels mitjans.
 • Analitzar la confluència de mitjans a la Xarxa.
 • Establir i concretar els objectius, organització i dependència dels mitjans.
 • Reflexionar sobre els avenços tecnològics passats, presents i futurs dels mitjans.
 • Establir relacions entre els continguts propis del mòdul i el seu aprofitament didàctic.

Continguts

 • Concepte de mitjà de comunicació.
 • Les peculiaritats comunicatives dels mitjans. El present i el futur.
 • Mitjans i poder. Objectius socials, econòmics i ideològics dels mitjans.
 • La pertinença dels mitjans. La concentració.
 • L'evolució tecnològica. Què tenim i què en espera previsiblement.

Pràctiques

Bibliografia

 • AA.VV. (2009): Convergència tecnològica i audiovisual, núm 31-32 Quaderns CAC, Barcelona.
 • FERGUSON, R. (2006). Los medios bajo sospecha. Ideología y poder en los medios de comunicación. Gedisa. Barcelona.
 • BUCKINGHAM,D. (2002): Crecer en la era de los medios electrónicos. Morata, Madrid.
 • GRUP SPECTUS.(2004): Máscaras y espejismos. Ediciones de la Torre, Madrid.
 • DARLEY A: (2002). Cultura visual-digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación. Paidós. Barcelona.
 • BOURDIEU, P. (1997): Sobre la televisió. Edicions 62, Barcelona.
 • COBO ROMANÍ, Cristóbal;PARDO KUKLINSKI, Hugo. 2007. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF.
 • BUCKINGHAM,D. (2002): Crecer en la era de los medios electrónicos. Morata. Madrid.

Es tracta d'un manual per treballar els MCM. Recull les dimensions bàsiques d'anàlisi d'aquest fenomen. Amb una visió distant i crítica, l'autor exposa quins són els paràmetres que enquadren la gestació, producció, distribució i exhibició dels diferents mitjans. L'experiència britànica, que conforma un dels tres puntals mundials en l'educació per als mitjans, queda força ben exposada en aquesta obra.