Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (VII). Construir una webquest

L'objectiu d'aquest bloc és aportar els criteris i els recursos fonamentals per crear una webquest.

Desenvolupament del bloc

Què és i com es pot fer una webquest

Una webquest és un model didàctic de caire participatiu que pretén aprofitar els possibles usos didàctics de la xarxa Internet. És una eina didàctica molt senzilla però molt potent alhora. Es basa en l'aprenentatge col·laboratiu i utilitza processos d'investigació per tal de generar una construcció del coneixement.

La seva presentació és en format de pàgina web. Els alumnes, en treballar-hi, poden utilitzar informació de tota mena penjada a la xarxa: visual, escrita, sonora… Els seus plantejaments són força senzills i es poden agrupar en aquests cinc apartats: introducció, tasca, procés, recursos i avaluació.

  1. S'escull el tema que es vol investigar. Pot ser qualsevol tema que entri dins del currículum o bé qualsevol tema del qual trobeu informació a la xarxa i que interessi especialment als alumnes: un concepte, un autor, un fet històric, una zona geogràfica…
  2. Es confecciona una primera pàgina amb el títol i les dades bàsiques: àrea, nivell, destinataris, autors…
  3. Es confecciona una segona pàgina on se centra el tema que es vol tractar i es marquen els conceptes i objectius que s'han de treballar.
  4. A continuació es marquen les tasques que s'han de dur a terme per tal de tirar endavant la investigació.
  5. Es marca també quin serà el procés de treball i es donen les adreces de les possibles fonts d'informació, és a dir, les webs de la xarxa d'on es pot extreure la informació. Es marquen les activitats que s'han de fer.
  6. Es donen orientacions referides a com es durà a terme l'avaluació del treball.
  7. Per acabar, a tall de conclusió, es marquen quines han de ser les capacitats o els coneixements adquirits. Es pot incloure també un apartat per al professorat on es facin recomanacions per tal d'aplicar correctament l'eina. Algunes webquests donen a aquest apartat un format de guia didàctica.

Per començar, alguns referents interessants

webquest.jpg
Pàgina de les webquests de la XTEC. Per conèixer què són, trobar les eines per fer-ne i veure'n un munt de fetes
cacera.jpg
Un exemple de recull de webquests per a secundària
portal.jpg
El portal de la comunitat catalana de webquest. Amb moltes webquests interessants i també amb força plantilles i generadors per a fer webquests.