Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (VI). Produir un anunci

L'objectiu d'aquest bloc és presentar els principals criteris metodològics per tal de facilitar l'elaboració d'un anunci publicitari radiofònic a través de la xarxa o audiovisual.

Desenvolupament del bloc

Metodologia

Treballeu amb els alumnes els anuncis publicitaris i plantegeu l'elaboració d'un anunci radiofònic d'una durada màxima de 20 segons, semblant als que s’emeten per ràdio, per Internet o a la televisió, en el qual quedi ben clara la promoció d’un producte o d’una determinada idea. Quins passos caldria tenir presents per tal de garantir l'èxit didàctic d'aquesta iniciativa?

En primer lloc, cal fer una sèrie de reflexions i una presa de decisions sobre el producte o servei que voleu publicitar. S'ha de tenir present que es tracta d'un acte comunicatiu i que, per tant, cal tenir molt en compte que les característiques del producte o servei siguin atractives o bé puguin moure l'interès del consumidor/a. També s'ha de tenir en compte que el missatge sigui clar i entenedor, pensant sempre en el destinatari/ària.

S'ha de definir molt concretament aquest destinatari/ària: la manera de ser, a quin tipus de missatges pot ser sensible, quines imatges li poden resultar més atractives… L'objectiu és convèncer-lo perquè compri algun producte o canviï d'actitud vers un servei.

Fases que s'han de tenir presents en l’elaboració d’un anunci radiofònic

 1. Discussió en equip. Cal concretar:
  • La definició del que es vol anunciar, el producte o la idea
  • La definició de qui és el receptor/a potencial de l’anunci (a qui va adreçat)
  • El discurs narratiu dels fets que es presentaran a l’anunci
  • El discurs persuasiu per fer decidir l’espectador/a perquè accepti el producte anunciat com a possibilitat favorable per a ell/a
 2. Tria dels actors
 3. Planificació per ordenar el fragment sonor i per discutir les indicacions tècniques respecte a la veu, les músiques i els efectes sonors
 4. Enregistrament del so
 5. Captura i edició dels sons enregistrats
 6. Postproducció, discussió i còpies

Fases que s'han de tenir presents en l’elaboració d’un anunci per la xarxa

 1. Discussió en equip. Cal concretar:
  • La definició del que es vol anunciar, el producte o la idea
  • La definició de qui és el receptor/a potencial de l’anunci (a qui va adreçat)
  • El discurs narratiu dels fets que es presentaran a l’anunci
  • El discurs persuasiu per fer decidir l’espectador/a perquè accepti el producte anunciat com a possibilitat favorable per a ell/a
 2. Tria dels elements gràfics i sonors que han d'aparèixer a l'anunci
 3. Planificació per ordenar l’acció i per discutir les indicacions tècniques respecte a la situació, l'aparició i el moviment dels objectes
 4. Planificació dels elements sonors que donaran suport a la imatge: veu en directe, veu en off, efectes sonors i música
 5. Definició dels elements tipogràfics que s’impressionaran damunt de la imatge: retolació, logo del producte…
 6. Producció de l'anunci amb el programa informàtic
 7. Postproducció, discussió i còpies de l’espot realitzat

Fases que s'han de tenir presents en l’elaboració d’un anunci audiovisual

 1. Discussió en equip. Cal concretar:
  • La definició del que es vol anunciar, el producte o la idea
  • La definició de qui és el receptor/a potencial de l’anunci (a qui va adreçat)
  • El discurs narratiu dels fets que es presentaran a l’anunci
  • El discurs persuasiu per fer decidir l’espectador/a perquè accepti el producte anunciat com a possibilitat favorable per a ell/a
 2. Tria de l’escenari i dels actors (persones, animals o objectes que apareixen al llarg de l’anunci)
 3. Planificació per ordenar l’acció i per discutir les indicacions tècniques respecte a la llum, la posició i els moviments de la càmera, els plans, l’enquadrament, la composició fotogràfica, la durada de les seqüències…
 4. Planificació dels elements sonors que donaran suport a la imatge: veu en directe, veu en off, efectes sonors i música
 5. Definició dels elements tipogràfics que s’impressionaran damunt de la imatge: retolació, logo del producte…)
 6. Enregistrament pròpiament dit
 7. Captura i edició amb l’ordinador de les imatges o els sons enregistrats
 8. Postproducció, discussió i còpies de l’espot realitzat

Altres documents d'interès

 • En el cas de l'anunci radiofònic, es pot realitzar l'edició amb el programa Audacity.
 • L'anunci per Internet es pot realitzar amb el programa Flash de Macromedia que el Departament d'Educació ha distribuït per tots els centres de Catalunya.
 • L'anunci per televisió es pot editar amb el programa Studio 8 de Pinacle, que el Departament d'Educació ha distribuït també per tots els centres de Catalunya.