Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (V). La ràdio a Internet

L'objectiu d'aquest bloc és oferir pautes i informació bàsica per entendre el funcionament, el possible aprofitament didàctic i els mecanismes de creació d'una ràdio a la Xarxa.

Desenvolupament del bloc

La ràdio a l'escola

La ràdio ha estat de sempre un mitjà amb el qual s'ha pogut treballar al centre: escoltar emissores i programes radiofònics d'especial interès pedagògic, gravar curts fragments dialogats, entrevistes, exposicions… Passava, però, que era molt costós i complex projectar-ho a l'exterior. Internet ofereix un canal per arribar a tot el planeta sense costos d'emissió. Qualsevol programa de ràdio es pot penjar a Internet amb relativa facilitat, i pot ser escoltat des de qualsevol lloc del món on arribi el senyal de la Xarxa. Les emissores públiques i privades ja estan explotant aquesta possibilitat, però també les emissores i els programes de ràdio fets als centres, que tenien una audiència molt reduïda i només en un temps molt concret, pengen les seves produccions per poder ser escoltades arreu.

Algunes emissores comercials
cat.jpgpraga.jpg
Algunes emissores de centres educatius
esc.jpgmostra.jpg

Es tracti d'emissores comercial o educatives, la diifusió i la qualitat de les dues menes de ràdios no es diferencien gaire. La Xarxa les fa -en principi- igual d'accessibles i de qualitat sonora semblant.

La possibilitat de treballar el so amb l'ordinador obre noves vies. Permet que puguem gravar aquestes emissions i utilitzar-les a l'aula o bé produir programes i difondre'ls.

Per fer un programa de ràdio cal fer una estructuració de les feines i saber com funciona algun programa informàtic que pugui facilitar la feina. El programa Audacity és un programa de lliure distribució que permet realitzar totes les tasques tècniques. També cal conèixer una mica el llenguatge de la radio. Pots trobar referències a:

Un exemple de ràdio escolar. El llenguatge radiofònic - RÀDIO RÀPIA: La ràdio escolar a Internet curss.jpg
Fem un petit programa de ràdio amb l'ordinador
Alguns exemples de programes radiofònics enllaunats (gravats i penjats a la Xarxa) blanquerna.jpg
Gravem un fragment radiofònic amb l'ordinador gravem.jpg

Una vegada es disposa de l'ordinador i el programa, ja es pot començar la tasca creativa: la realització del programa radiofònic.

Per aquesta tasca caldrà implicar el professorat de llengües. En primer lloc tot el que es digui ha d'estar escrit. Per tant, es farà primer un treball d'expressió escrita. L'aspecte de l'expressió oral es treballa tenint cura de l'entonació, les inflexions de la veu i el discurs oral en general. Quan es fan les gravacions, els alumnes i les alumnes es poden escoltar una vegada i una altra, per procurar corregir els diferents aspectes de la seva locució.

Es pot fer un conte amb l'alumnat per gravar-lo i escoltar-lo a classe i penjar-lo a la Xarxa perquè altres infants també el puguin escoltar.

Els infants poden escriure un conte cadascun, per exemple a la classe de llengua.. Han de tenir en compte que es gravarà i que poden pensar en efectes sonors per afegir-hi..

Una vegada el conte estigui escrit i corregit, es pot gravar a l'ordinador. Cal tenir present que les veus, els efectes i la música es poden gravar independentment, i després muntar-ho amb un editor de so com el que s'ha recomanat més amunt.. Aquesta tasca s'ha de fer amb l'alumnat guiat per la mà del mestre o la mestra..

Es pot completar el treball penjant a Internet il·lustracions del conte fetes pels infants, juntament amb el so. Un programa de presentació de diapositives us anirà molt bé..

  • Com publicar i emetre ràdio a l'escola a través d'Internet…

xtec_ra.jpg

  • Recull abundand d'efectes sonors

banco.jpg


Reportatge: Ràdio Ràpia (CEIP Sant Domènec de la Ràpita): La ràdio com a recurs pedagògic. curss.jpg
Interessant webquest sobre com fer ràdio a l'escola. fem.jpg
Un exemple del treball a l'escola: CEIP Enric Grau i Fontseré de Flix. femradio.jpg