Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (IV). La televisió. Anàlisi d'uns dibuixos animats

L'objectiu d'aquest bloc és oferir algunes pautes per treballar a l'aula l'anàlisi del llenguatge dels dibuixos animats a la televisió.

Desenvolupament del bloc

Analitzar per pensar i parlar de...

Un dels tipus de programes que més veu l'alumnat de primària són els dibuixos animats. Aquests programes plantegen molts conflictes, que es resolen de maneres molt diferents. A vegades a través del raonament, però molt més sovint a través de la força o la violència. Els personatges amb els quals s'identifiquen sovint tenen uns comportaments i uns valors que moltes vegades no estan d'acord amb la manera d'entendre-ho els adults.

Una bona manera de fer front a aquests aspectes és introduir l'anàlisi d'aquest gènere dins les aules i, si és possible, animar els nens i nenes a produir els seus propis dibuixos animats.

Per fer-ho, en primer lloc cal triar una sèrie que sigui popular i coneguda, per tal que l'anàlisi motivi l'alumnat i es confrontin parers d'una manera més motivadora. Shin-chan i els Simpsons sembla que són, de moment, les més seguides. Tant una sèrie com l'altra, a part del llenguatge que s'hi utilitza, poden donar molt de joc per parlar i treballar els valors i els contravalors que hi apareixen. Com que són sèries que s'emeten contínuament, se'n pot fer una gravació de vídeo i portar-la a la classe per a ser treballada.

A la videoteca digital també hi ha animacions que poden servir per fer l'anàlisi. Tot i ser de bona qualitat i poder interessar als infants, el seu estil és molt diferent dels productes comercials que poden veure a les diferents cadenes de televisió. A la videoteca digital es poden trobar exemples de cinema d'animació de Txèquia, Eslovàquia, Letònia i Quebec. Molts d'aquests documents audiovisuals es troben també a les mediateques dels Centres de Recursos Pedagògics.

El plantejament

Es pot començar per un treball de comprensió global…

 • Quins són els personatges protagonistes?
 • Com es comporten?
 • Què expliquen?:
  • Plantejament
  • Nus
  • Desenllaç
 • Hem après alguna cosa de la història?

També es pot analitzar aspectes formals…

 • Efectes visuals (depenent de l'edat de l'alumnat)
  • Efectes visuals (segons l'edat de l'alumnat)
  • Enquadraments
  • Punts de vista de la càmera
  • Plans
  • Moviments de càmera
  • Composició
  • ….
 • Efectes sonors
  • Efectes especials
  • Música
  • Onomatopeies

Aquí hi ha una guia senzilla sobre dibuixos animats i aquí una altra guia més completa. Se'n pot fer una adaptació segons els objectius i l'edat dels infants.

Una vegada analitzats aquests aspectes, es pot valorar els valors i contravalors que la història planteja.. Per començar, es pot analitzar els personatges amb la taula proposada al bloc 4 del mòdul 4, i aplicar-la als personatges protagonistes, per veure'n les característiques i comportaments.

taula de valors

Es pot analitzar amb l'alumnat la forma de resoldre els conflictes que pateixen els personatges protagonistes. Es pot plantejar el tema utilitzant la tècnica del joc de rol ( Role Playing). D'aquesta manera els infants assumeixen els diferents rols i poden veure quines conseqüències produeixen algunes accions.

Amb la tecnologia que hi ha a les escoles -càmera de fotos, ordinador i el programa d'edició de vídeo Estudio 8,- es poden fer petites animacions.

Exemples d'animacions en els treballs presentats a la Mostra d'audiovisuals:

 http://www.xtec.es/audiovisuals/mostra2005/treballs/treballs.html#item3

Proposta: Fer petites animacions: Construïm petites històries animades:

 • Dos exemples d'animacions fetes per alumnes de l'Escola Espiga de Lleida: