Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (III). La revista escolar

L'objectiu d'aquest bloc és presentar els principals criteris metodològics per tal de facilitar l'elaboració d'una revista escolar en format paper o htm.

Desenvolupament del bloc

La premsa i les revistes als centres

Bona part dels centres educatius disposen d’una publicació periòdica a través de la qual es reflecteix la dinàmica del centre al llarg del curs. Moltes d’aquestes revistes s’ofereixen en format paper, i n’hi ha moltes que comencen a publicar-se a través de la pàgina web del centre. Molts cops es tracta del mateix document, amb els mateixos o semblants continguts, però presentat de dues maneres diferents.

Dins del web de la XTEC es pot trobar moltes revistes electròniques dels centres:
revistes.jpg

Fases pe a la realització d'un diari o una revista escolars

Se't proposa un itinerari estratègic a l'hora d'organitzar l'elaboració d'un diari o revista escolars. La seva creació i manteniment hauria de ser una excel·lent excusa per treballar amb l'alumnat aspectes relacionats amb l'estructura funcional d'un diari o una revista i crear, posteriorment i de manera conjunta, els diferents elements que hi intervenen:

  • Equip de redacció
  • Reporters i reporteres
  • Fotògrafs i fotògrafes
  • Dibuixants
  • Impressors i distribuïdors

Alguns consells:

Si es vol seguir aquest sistema, en primer lloc cal seleccionar un equip de redacció que busqui un nom per a la revista o diari i en dissenyi les seccions.

Aquest equip de redacció decidirà quins temes s'han de publicar i encarregarà als redactors i redactores i als fotògrafs i fotògrafes la seva execució.

Cada grup que s'encarregui d'una secció pot utilitzar tota una pàgina per tal de facilitar la tasca (model de pagina).

Les pàgines confeccionades pels reporters i reporteres, fotògrafs i fotògrafes i dibuixants seran supervisades per l'equip de redacció, que vigilarà que no hi hagi errades.

L'alumnat que faci d'impressor i de distribuïdor s'encarregarà de fer les impressions, les còpies i la seva distribució al centre.

Una vegada realitzada l'activitat, cal reunir tot l'equip per tal d'analitzar els resultat de la publicació.

Altres documents de consulta

mediaprensa.jpg Media Prensa. ¿Cómo se hace un periódico?
Un exemple: revista D.E.D.I - CEIP Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga
Un altre exemple: revista El Murri del CEIP l'Àlber d'Albesa