Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (I). Producció d'un anunci

L'objectiu d'aquest bloc és presentar els principals criteris metodològics per tal de facilitar l'elaboració d'un anunci publicitari estàtic i/o radiofònic.

Desenvolupament del bloc

Metodologia

Treballeu amb l'alumnat els anuncis publicitaris estàtics i/o radiofònics d'una durada màxima de 20 segons, durada semblant a la dels que s’emeten per ràdio, en què quedi ben clara la promoció d’un producte o d’una determinada idea.

Analitzeu quins passos cal tenir presents per tal de garantir l'èxit didàctic d'aquesta iniciativa:

En primer lloc, cal que l'alumnat vegi alguns anuncis publicitaris i parli sobre com estan fets i quines són les seves característiques.

En segon lloc, una vegada les referències estiguin clares, heu de seleccionar una actitud, un servei o un producte per anunciar. És convenient que els destinataris sigui els alumnes i les alumnes mateixos, per tal de no introduir conceptes sobre el públic receptor, cosa que complicaria l'activitat. Ajudeu l'alumnat a veure quins aspectes del productes o serveis els resulten més atractius. Cal, però, remarcar que tant l'aspecte gràfic com el textual han de ser com més entenedors i senzills millor..

Fases que cal tenir present en l’elaboració d’un anunci estàtic

 1. Discussió en equip. Caldrà concretar:
  • Què es vol anunciar, el producte o la idea.
  • A qui va adreçat.
  • Quins aspectes del producte poden ser interessants perquè apareguin a l'anunci.
  • Com es pot convèncer la persona receptora perquè accepti el missatge.
 2. Execució o tria dels gràfics o les fotografies.
 3. Pensar l'eslògan i el text que ha de veure's a l'anunci.
 4. Planificació de la situació dels elements que hi han d'aparèixer.
 5. Execució de l'anunci.
 6. Discussió del resultat, còpies i difusió.

Caldrà fer una sèrie de reflexions i presa de decisions sobre el producte o servei que es vol publicitar, tenint en compte que es tracta d'un acte comunicatiu; per tant, s'ha de tenir molt present que les característiques siguin atractives, que puguin despertar l'interès del consumidor o consumidora. S'ha d'intentar que el missatge sigui prou clar i entenedor per a les persones destinatàries.

S'ha de definir molt concretament aquest destinatari o destinatària: la seva manera de ser, a quin tipus de missatges pot ser sensible, quines imatges li poden resultar més atractives… L'objectiu és convèncer aquesta persona perquè compri algun producte o canviï d'actitud vers un servei.

Fases que s'han de tenir presents en l’elaboració d’un anunci radiofònic

 1. Discussió en equip. Caldrà concretar:
  • Què es vol anunciar, el producte o la idea.
  • A qui va adreçat.
  • Quins aspectes del producte poden ser interessants perquè apareguin a l'anunci.
  • Com es pot convèncer la persona receptora perquè accepti el missatge.
 2. Tria dels actors.
 3. Planificació per ordenar el fragment sonor i per discutir les indicacions tècniques respecte a la veu, les músiques i els efectes sonors.
 4. Enregistrament del so.
 5. Captura i edició dels sons enregistrats.
 6. Postproducció, discussió i còpies.

Documents d'interès: • L'anunci estàtic es pot fer tant manualment com amb l'ajut d'un programa de dibuix o de tractament de la imatge: Kid Pix (disponible a tots els centres públics i als CRP), Gimp (de lliure distribució) …

L'anunci radiofònic es pot fer amb el programa Audacity, que trobareu als CD de formació del Departament.

mostra1.jpg
Un exemple d'anuncis fets per alumnat del CEIP d'Alfés "Que bonics que són els anuncis!"
Un parell d'exemples més d'anuncis fets amb alumnat de l'Escola Espiga de Lleida
Anunci 1 Anunci 2

a