Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (X). Internet: ràdio i blocs

L'objectiu d'aquest bloc és oferir la informació bàsica per entendre el funcionament, el possible aprofitament didàctic i la creació d'una ràdio a la xarxa, així com dels blocs.

Desenvolupament del bloc

La ràdio a la xarxa

Internet, a part de ser un mitjà per ell mateix i en contínua evolució, també és un suport per a altres mitjans (M1Bloc4). La ràdio ha trobat en Internet un canal per arribar a tot el planeta sense costos d'emissió. Qualsevol programa de ràdio es pot penjar a Internet i es pot escoltar des de qualsevol punt de món. Les grans emissores púbiques i privades ja estan explotant aquesta possibilitat, però també en treuen profit les emissores i els programes de ràdio de caire més local i els fets als centres, que poden passar de tenir una audiència molt reduïda a poder ser escoltats arreu.

Algunes emissores comercials
cat.jpgser.jpgpraga.jpg

El fet d'emetre's per la xarxa permet treballar amb gran facilitat els documents radiofònics: podem gravar les emissions i utilitzar-les a l'aula, o bé produir programes i difondre'ls. El mitjà radiofònic ofereix diferents gèneres: informatius, retransmissions, debats, entreteniment… Cal seleccionar un tema i un gènere. Com es pot veure als exemples que hi ha a continuació, les possibilitats són infinites.

Per organitzar un programa de ràdio, cal fer una estructuració de les feines i saber com funciona algun programa informàtic per facilitar la feina. El programa Audacity, per exemple, és un programa de lliure distribució que us permetrà realitzar totes les tasques tècniques d'edició de so. També cal conèixer una mica el llenguatge de la ràdio. Podeu trobar referències a:

Un exemple de ràdio escolar. El llenguatge radiofònic - RÀDIO RÀPIA: La ràdio escolar a Internet curss.jpg
Fem un petit programa de ràdio amb l'ordinador
Alguns exemples de programes radiofònics enllaunats (gravats i penjats a la Xarxa) blanquerna.jpg
Gravem un fragment radiofònic amb l'ordinador gravem.jpg

Internet, a part de ser un mitjà per ell mateix i en contínua evolució, també és un suport per a altres mitjans (M1Bloc4). La ràdio ha trobat en Internet un canal per arribar a tot el planeta sense costos d'emissió. Qualsevol programa de ràdio es pot penjar a Internet i es pot escoltar des de qualsevol punt de món. Les grans emissores púbiques i privades ja estan explotant aquesta possibilitat, però també en treuen profit les emissores i els programes de ràdio de caire més local i els fets als centres, que poden passar de tenir una audiència molt reduïda a poder ser escoltats arreu. Algunes emissores comercials

Algunes emissores de centres educatius

El fet d'emetre's per la xarxa permet treballar amb gran facilitat els documents radiofònics: podem gravar les emissions i utilitzar-les a l'aula, o bé produir programes i difondre'ls. El mitjà radiofònic ofereix diferents gèneres: informatius, retransmissions, debats, entreteniment… Cal seleccionar un tema i un gènere. Com es pot veure als exemples que hi ha a continuació, les possibilitats són infinites.

Per organitzar un programa de ràdio, cal fer una estructuració de les feines i saber com funciona algun programa informàtic per facilitar la feina. El programa Audacity, per exemple, és un programa de lliure distribució que us permetrà realitzar totes les tasques tècniques d'edició de so. També cal conèixer una mica el llenguatge de la ràdio. Podeu trobar referències a: Fer un petit programa de ràdio amb l'ordinador

Alguns exemples de programes radiofònics enllaunats (gravats i penjats a la xarxa) Gravar un fragment radiofònic amb l'ordinador La Ràdio. Unitat interdisciplinar per al 1r cicle d'ESO

Amb un ordinador i el programa, ja es pot començar la tasca creativa: la realització del programa radiofònic.

Per fer aquesta tasca cal implicar el professorat de llengües. En primer lloc, tot el que es digui ha d'estar escrit. Per tant, es farà un treball d'expressió escrita. L'aspecte de l'expressió oral es treballa tenint cura de l'entonació, les inflexions de la veu i el discurs oral en general. Quan es fan les gravacions, els alumnes es poden escoltar una vegada i una altra, procurant corregir els diferents aspectes de la seva locució.

Podeu escollir qualsevol gènere radiofònic, encara que per començar podríeu fer un magazine que inclogués música, informacions i comentaris desenvolupats pels alumnes.

Per fer-ho, organitzareu grups d'alumnes. Cada grup escollirà un apartat del programa i s'establirà el treball coordinat entre els diferents grups.

Una vegada fet el guió, localitzades les músiques i el efectes especials, podeu gravar-los i fer les barreges a l'ordinador, utilitzant l'Audacity o un programa similar.

Per a l'emissió, podeu utilitzar Internet o, si teniu altaveus a l'escola, fer l'emissió a l'hora del pati.

  • Com publicar i emetre ràdio a l'escola a través d'Internet…

xtec_ra.jpg

  • Recull d'experiències a secundària

am.jpg

Els blocs

El bloc o weblog i el podcast són unes de les últimes aportacions d'Internet. Com en tota novetat a la xarxa, el seu creixement ha estat exponencial i estan esdevenint noves eines de comunicació que es posen a mans dels usuaris per crear els seus espais de comunicació.

Un bloc és un web on es poden fer aportacions tant per part del creador com dels lectors. Els formats poden ser textuals o visuals, i fins i tot audiovisuals. Es tracta, però, en molts casos, d'una mena de diari personal on s'hi exposen reflexions o imatges, per tal que siguin compartides a la xarxa. Per tant, les aportacions que guien el seu desenvolupament solen ser les que fa el creador del bloc. Els mitjans de comunicació els han incorporat a les seves pàgines web.

Alguns exemples de directoris de blocs:
meswil.jpgam.jpgmund.jpg

Pel que veiem i per les utilitats que s'hi van trobant, podríeu construir blocs amb els alumnes sobre temes tant relacionats amb les àrees i les assignatures com amb aspectes tutorials. Els podríeu entendre com un treball d'aportació diari i comentat pels companys. També a l'hora de tractar conflictes a l'aula es podrien anar desant les impressions dels alumnes en un bloc, per tal que la resta de companys les poguessin llegir i comentar. El bloc sembla una bona eina per fomentar el diàleg més serè i reflexiu, ja que l'oportunitat de llegir tranquil·lament i poder reflexionar abans d'emetre una resposta pot enriquir la comunicació.

  • El Departament d'Educació disposa d'un entorn propi adreçat a centres i professorat per crear i compartir els propis blocs de caire educatiu: