Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (IX). Els informatius a la televisió

L'objectiu d'aquest bloc és oferir pautes per treballar l'anàlisi dels continguts informatius de la televisió a l'aula.

Desenvolupament del bloc

Per treballar la televisió

Tres són els principals pilars del llenguatge televisiu: la publicitat, la ficció i la informació. La publicitat es pot treballar, entre d'altres, amb el llibre Parlem d'anuncis de l'Aurora Maquinay o bé Com veure la TV? del CAC. La ficció es pot introduir utilitzant el còmic, el cinema o amb la publicació Com veure la TV? del CAC, en els volums Relats de ficció i Altres formats. Aquí abordarem el llenguatge i els recursos de la informació a la televisió.

Molts programadors i estudiosos de la televisió consideren els informatius i la seva acceptació per part de l'espectador un dels pals de paller de la cadena. Tots comparteixen la publicitat, i la majoria dels continguts de ficció són comprats o realitzats per productores. Podríem dir que els informatius són els únics programes que depenen totalment de la cadena televisiva.

A través d'aquests es mostra la ideologia de la cadena i quins són els aspectes socials que més es tenen en compte. Veiem un exemple clar a TV3, que prioritza la informació de Catalunya. La darrera copa d'Europa aconseguida pel F. C. Barcelona va ocupar pràcticament dos dies a la cadena, i això sense fer la retransmissió del partit. Determinada informació esportiva té en aquesta cadena un pes clarament més important que en altres.

Un altre aspecte preferent en aquesta cadena ha estat la informació meteorològica, a la qual s'han dedicat programes separats dels altres blocs informatius amb un caire amable i proper a l'espectador. Evidentment, també s'hi han dedicat força diners i tecnologia.

Els informatius a la televisió

Quan parlem d'informació no ens centrem només en els telenotícies i telediaris, sinó també en altres programes que informen de fets socials, esports, cultura… Aquests programes requereixen també una selecció dels personatges i els fets que donen una idea de la seva ideologia i de les seves preferències. Aquest aspecte és important perquè pot generar una publicitat i difusió de les idees i treballs de certes persones, actes, institucions o grups, que sense fer cap despesa arriben a gran part de la població.

La primera anàlisi dels informatius hauria de ser la de l'estructura: s'hauria de conèixer com funcionen. Per això, una proposta interessant és la visita a una cadena de televisió per observar quines persones hi treballen i quina és la feina de cadascuna d'elles.

  • Visita virtual a TV3

tv3.jpg

Per fer un telenotícies al centre s'hauria de reproduir l'estructura que predomina a les diferents televisions.

És una estructura piramidal: a dalt de tot hi ha el cap d'informatius, que sol tenir uns responsables de cadascuna de les seccions (política, societat, esports, cultura…). Aquests decideixen quins són els fets noticiables i què pot interessar més a l'espectador.

Una vegada triats, s'encomana la redacció i la filmació de les imatges a un equip format normalment per un periodista i un càmera que, si és possible, van al lloc dels fets a recollir informacions i imatges.

Una vegada recollides aquestes imatges, en fan un muntatge al centre d'informatius supervisat pel cap de la secció.

El presentador/a o l'editor/a veuen la notícia i en fan una breu introducció que serà llegida pel presentador/a abans d'emetre la notícia.

Un possible plantejament a l'aula

Acabem de veure com és aquesta estructura d'una forma esquemàtica. Ara es pot reproduir a l'aula a petita escala.

Un equip de redacció es pregunta què ha passat al centre els darrers dies. Encomana a dos companys que investiguin el tema i aconsegueixin imatges i opinions dels protagonistes. Després, es poden editar les imatges a l'ordinador, ficant-hi subtítols i altres textos. Aquesta edició es pot fer amb el programa Estudio 8 que hi ha a tots els centres.

A continuació, es munta un petit plató on un altre alumne/a que fa de presentador introdueix les diferents notícies que s'han produït.

És interessant fer veure als alumnes que hi ha hagut una selecció dels fets produïts al centre i que no tots són considerats de la mateixa manera. Cal fer palès també que els que fan de periodistes i càmeres també tenen opinions predeterminades que poden influir en el seu treball. Si teniu un fet controvertit, podeu provar que la mateixa notícia sigui tractada per diferents equips d'alumnes i després analitzar les coincidències i diferències entre ells. També es pot proposar que dues classes facin un telenotícies sobre el mateix període de temps.

  • Models de notícies pensades per a joves al 3XL.cat

3xl.jpg

  • Exemples de noticiaris fets als centres

3XL.cat noti.jpg

Documents de consulta complementaris:

Recorda: A l'espai Edu3.cat de la XTEC també es pode trobar documents audiovisuals per treballar el tractament de les notícies a la televisió. A tall d'exemple:

  • Els informatius

Edu3.cat

  • Mitjans i interculturalitat

Edu3.cat