Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (VIII). El cinema a l'aula

L'objectiu d'aquest bloc és presentar les diferents possibilitats d'aprofitament didàctic del cinema a l'aula.

Desenvolupament del bloc

El cinema: un recurs per educar?

El cinema ha tractat en els seus diferents formats pràcticament tots els temes històrics, socials i psicològics que afecten la humanitat. Ha analitzat conflictes de tota mena i ha aportat gran quantitat de punts de vista sobre temes de tot caire. Conseqüentment, podem trobar sense gaires dificultats pel·lícules, documentals, animacions i testimonis fílmics de quasi tots els temes i personatges que tractem a les aules.

Tot i la dificultat que suposa la durada de formats com els films comercials, hi ha altres formats, com documentals, curtmetratges o animacions, que tenen menys durada. Com a avantatge més o menys recent, hi ha els projectors de vídeo que, connectats a un ordinador o reproductor de DVD, poden simular l’efecte de la pantalla cinematogràfica, i donen una sensació més propera al cinema de la que pot donar un televisor. El format digital ofereix, a més, còmodes possibilitats de fàcil aprofitament pedagògic, com ara la congelació de la imatge, la repetició de seqüències, la projecció de fragments…

No es pot deixar de banda la possibilitat de fer projeccions de films sencers, desenvolupant amb els alumnes cinefòrums sobre qualsevol tema que en un determinat moment es consideri adequat. Podeu veure com es pot confeccionar una fitxa didàctica en aquestes adreces:

Per analitzar un film Una fitxa tecnicoartística Guies didàctiques de films en català
Recull de films de clar aprofitament pedagògic amb interessants propostes didàctiques

El cinema com a llenguatge

El llenguatge del cinema és la base de bona part del llenguatge audiovisual d'altres mitjans. Es fonamenta en el llenguatge teatral, però ha obert camins d’expressió nous que han estat el punt de partida del llenguatge televisiu i també dels videojocs i molts dels continguts de la xarxa. Per tant, se'n considera bàsic l'estudi per entendre i gaudir no sols del cinema, sinó també dels altres mitjans més recents, que han desenvolupat un llenguatge que moltes vegades sembla un dialecte del mateix cinema.

El cinema ha estat i és el mitjà amb el qual s'han experimentat amb més intensitat diferents fórmules de comunicació audiovisual. Això l'ha portat a una continuada i renovada transformació en les diferents tècniques basades en els plans, les angulacions, l'enquadrament, la composició, la llum…, que han fet més efectiva i innovadora la comunicació amb el públic.

lle_1.jpginiciacion.jpglle_3.jpglle_2.jpg
Pàgines que treballen el llenguatge cinematogràfic

El cinema a l'aula. Possibilitats

A hores d'ara, la cultura audiovisual domina la transmissió d'informació en la nostra societat. Es té més coneixement de la cultura romana, per ficar un exemple, a través de les pel·lícules i les sèries televisives, que no pas a través dels textos d'història i els continguts curriculars, tot i que moltes vegades no és una informació que adquireixi la categoria de coneixement. Aquest tipus d'informació s'entén més com a entreteniment que com a informació. Malgrat tot, molt del que sap la societat sobre molts temes li ha arribat a través dels mitjans i no de l'escola i les lectures.

És possible utilitzar l'atracció i i la informació que ens donen les imatges per tal d'aprofitar-ho per adquirir coneixements. Una manera de fer-ho pot ser la utilització del cinema com a eina didàctica.

Hi ha institucions i grups de treball que així ho consideren i han endegat una sèrie d'experiències i propostes de treball. També proposen la realització de tallers a les escoles per tal de treballar el cinema des de diferents punts de vista. Algunes d'aquestes entitats ofereixen suport humà per al seu desenvolupament.

drac.jpgencurs.jpg
Col·lectius i experiències que treballen la dimensió educativa del cinema
aud7.jpg
Selecció de films ordenats per àrees i assignatures

Recull d’experiències i webs sobre cinema

La relació del cinema i l'educació ve de lluny i s'han fet molts intents d'introduir el cinema a les aules des de diferents perspectives i amb diferents objectius que van des de l'anàlisi fins a la producció. Aquí en podeu veure uns quants exemples:

ex_1.jpgex_2.jpgex_5.jpgieduc.jpg

A l'espai Edu3.cat de la XTEC, es pode trobar abundants documents audiovisuals per treballar el cinema, tant des del punt de vista comunicatiu, històric, com tècnic.