Projecte

L'objectiu del projecte és elaborar un material amb una finalitat didàctica, adreçat a un nivell educatiu concret, on es facin servir els diversos recursos i programes que s'han anat treballant al llarg del curs.

El projecte ha de fer referència a un tema concret, com per exemple:

 • Música i natura
 • Les festes i la música
 • Els esports i la música

Aquest haurà d'englobar activitats que desenvolupin els diferents apartats del currículum de música:

 • Explorar i percebre, escoltar i comprendre
 • Interpretar i crear
 • Dimensió social i cultural

i que utilitzin els recursos i programes treballats al llarg del curs:

 • Audacity
 • Music Time
 • Logic Fun
 • Punto y Tono
 • Acid
 • Aplicacions en línia

Per lliurar el projecte final podeu triar entre dues opcions:

 • Opció 1:

Crear un bloc del tema escollit que contingui el material elaborat. Envieu al tutor/a l'adreça del bloc.

 • Opció 2:

Enviar un fitxer .zip que tingui per nom el vostre identificador més _pro (identificador_pro.zip) que contingui el vostre projecte.