Aplicar les TAC en un treball per projectes

L'objectiu d'aquest apartat és relacionar les TAC aplicades a l'àrea de música amb altres àrees o disciplines per tal de realitzar conjuntament un treball per projectes. Aquest projecte pot implicar a un curs, a un cicle o a tota l'escola.

MÚSICA I ART

A través del programa Punto y Tono, que interrelaciona música i dibuix, podeu treballar conjuntament amb l'àrea de visual i plàstica l'obra d'un pintor.

Cal escollir obres que puguin ser fàcils de dibuixar a través de l'ordinador, com per exemple Blue Star de Joan Miró, Quadres amb cercles concèntrics de Kandinsky, el Quadre nº 2 de Mondrian…

Després d'escollir i treballar el quadre a plàstica, a música es pot veure "com sona".

 • Feu clic a Herramientas perquè apareixin les eines de dibuix.

 • Dibuixeu el quadre seleccionant quadres, rodones, línies, llapis… de la barra d'eines. Per canviar el color cal desplaçar la barra de Color de la pantalla principal. Cada color té assignat un instrument que es pot modificar fent clic a Instrumentos
 • El programa mostra la pantalla en negre (silenci), aquesta es pot canviar anat a Visualización| Color de Fondo però el color escollit produirà un so de fons.
 • Un cop fet el dibuix escolteu-lo amb el botó de reproduir . Podeu marcar la casella de Pantalla completa i el quadre es projectarà en tota la pantalla.

Exemple d'un dibuix fet amb el programa Punto y Tono sobre el quadre Blue Star de Joan Miró

 • Desa el quadre realitzat com un arxiu midi anant a Archivo|Guardar Midi amb el nom m6p3_01.mid
 • També podem desar el quadre com un arxiu d'imatge, ves a Archivo|Exportar Como Bitmap i desa'l amb el nom m6p3_02.bmp

El programa Punto y Tono es basa en unes propostes de Kandinsky sobre el color.

Vegeu l'article ¿Sabías que Kandinsky defendía la existencia de una estrecha relación entre música y pintura?, al portal artelista.com.

Partint d'això es pot investigar amb els alumnes "com sonen" els colors càlids, els colors freds, quines sensacions ens produeixen…

Cal deixar que els alumnes investiguin amb el programa i finalment composin els seus quadres-musicals. Es pot realitzar a l'escola una exposició audiovisual amb les pintures i músiques fetes pels alumnes.

Com hem dit que el programa Punto y tono reconeix el format de dibuix .bmp, en lloc de dibuixar nosaltres un quadre també podem obrir qualsevol imatge que estigui en aquest format. El programa Paint de Windows ens permet fer la conversió des de qualsevol arxiu .jpeg o .gif a .bmp

 • Obriu el programa Paint anant des de Windows a Todos los programas|Accesorios|Paint.
 • Escolliu una imatge i deseu-la amb el nom m6p3_03.bmp
 • Obriu la imatge amb el programa Punto y Tono anant a Archivo|Importar Archivo Bitmap
 • Si la imatge és molt alta o no la veureu completa o caldrà redimensionar-la
 • Escolteu com sona la imatge i deseu-la en format midi amb el nom m6p3_04.mid

Podríeu dibuixar damunt d'una imatge, canviant així el so del quadre.

La notació musical contemporània es basa precisament en aquests principis de relació entre plàstica i so.

Com a exemple que podeu compartir amb el vostre alumnat hi trobem la peça electrònica de György Ligeti titulada Artikulation, creada l'any 1958 a l'estudi de música electrònica de West German Radio de Colònia (Alemanya). El vídeo mostra una partitura visual ("aural score") creada per Rainer Wehinger, dirigida a l'audició d'aquesta peça a través de diverses convencions plàstiques.

Per a observar interessants aplicacions de la relació plàstica-música, un altre exemple és l'animació en flash titulada Giant Steps, de l'artista gràfica i dissenyadora israeliana Michal Levy, en la que es combina la imatge dinàmica amb la música jazzística de John Coltrane.