Iniciar-se en el procés d'aprenentatge orientat a projectes específics o interdisciplinaris

L'objectiu d'aquest apartat és utilitzar l'aula TAC de música per col·laborar en projectes interdisciplinaris dels centres.

La música és llenguatge, és expressió, és so, és art, és matemàtiques, és un medi social… a través d'ella i de la quantitat de recursos que ens ofereixen les eines TAC ben segur es poden engegar projectes molt interessants en interrelació amb d'altres àrees.

La castanyada

Hem escollit una festa com a idea per realitzar un projecte interdisciplinari donat que aquestes es celebren a la majoria d'escoles. Alhora es celebren de forma transversal, des dels més petits fins als més grans. Cadascú, al seu nivell, hi pot fer la seva aportació. A més una festa aglutina gran quantitat de manifestacions i expressions que poden ser copsades des de les diferents àrees.

Tot i parlar d'un projecte interdisciplinari ara ens centrarem en el treball que es pot realitzar des de l'àrea d'educació musical, que serà dut a terme conjuntament amb les altres àrees:

Gravació d'un conte de castanyada per ser interpretat posteriorment amb titelles
 • Obriu el programa Audacity i graveu-vos mentre feu la lectura del conte La Maria Castanyera
 • Seleccioneu les parts de diàleg i modifiqueu el to de la veu amb els efectes.
 • Busqueu la cançó Cargol treu banya i enregistreu-la en una altra pista, situant-la en el lloc adequat de la narració.
 • Afegiu música d'ambient o algun soroll com passes, crits,…

(Per dubtes consulteu el mòdul 3 pràctica 1)

Gravació d'un CD amb danses de castanyada per fer una ballada al pati
 • Busqueu les danses que vulgueu ballar per la castanyada en format wav. Si no és així utilitzeu el programa Cdex per transformar-les (explicat al mòdul 2 pràctica 4)
 • Obriu el programa Audacity i aneu a Archivo | Abrir per seleccionar la dansa.
 • Graveu una nova pista dient una introducció amb el nom de la dansa i el curs que la ballarà.
 • Amb el Reproductor de Windows graveu un CD amb totes les danses.

Realitzar acompanyaments pel concert de cançons de tardor
 • Busqueu la melodia d'una cançó de tardor en format .mus o .mid. En trobareu forces a la Crestomatia d'en Joaquim Maideu.
 • Obriu-la amb el programa Music Time o amb el Logic Fun i escriviu-ne un acompanyament.

(consulteu el mòdul 3 pràctica 3 i el mòdul 4 pràctica 1)

 • Graveu únicament l'acompanyament amb l'Audacity i guardeu-lo en format .wav per tal d'escoltar-ho en un equip de música (alguns no són compatibles amb el format mp3)

Fer un Karaoke de cançons de Halloween en anglès
 • Busqueu cançons de Halloween en format .mid o .kar (midi amb la lletra pel karaoke)
 • Obriu el programa VanBascos Karaoke
 • Feu clic al botó playlist i cerqueu la cançó
 • Amb la pantalla Control podeu modificar el tempo, el to i el volum de la cançó
 • Amb la pantalla Karaoke si és un fitxer .kar podreu seguir la lletra
 • Amb la pantalla Output podeu seleccionar els instruments que voleu que sonin o no
 • Si teniu una cançó en format midi i voleu escriure la lletra ho podeu fer amb el programa WinKaraoke Creator escrivint cada síl·laba a la nota corresponent.

També podeu cercar o preparar karaokes de cançons de la castanyada o de tardor en català o en castellà

Karaoke //online// de La castanyera

Cercar i escoltar a través d'internet cançons de Halloween en anglès
Crear una banda sonora de por per explicar històries de Halloween
 • Amb el programa Punto y tono, amb l'Acid o gravant sons amb el programa Audacity podeu crear una banda sonora ben terrorífica per explicar històries de por.

(consulteu el mòdul 3 pràctica 2, el mòdul 4 pràctica 3 i el mòdul 2 pràctica 3)