Treball per projectes

El currículum prioritza les estratègies i metodologies que possibiliten un plantejament transversal dels continguts per això proposa la realització de projectes de treball interdisciplinaris. El treball per projectes és un marc molt adequat per a l’adquisició de les competències bàsiques atès que permet treballar:

 • La construcció compartida del coneixement a través del treball cooperatiu
 • L´ús de la llengua en la reconstrucció i comunicació del coneixement
 • La recerca, selecció, organització i interpretació de la informació
 • Un plantejament del coneixement aplicat a la resolució de situacions-problema
 • La iniciativa personal i la capacitat per prendre decisions

Objectius

 • Conèixer les possibilitats que ofereixen els projectes de treball en l'adquisició de les competències bàsiques
 • Iniciar-se en el procés d'aprenentatge orientat a projectes específics o interdisciplinaris
 • Aplicar les TAC en un treball per projectes
 • Relacionar els diferents apartats, explorar i percebre, escoltar i comprendre, interpretar i crear, dimensió social i cultural, en un mateix projecte

Continguts

 • Competències bàsiques i treball per projectes
 • Planificació d'un projecte interdisciplinari (o transversal)
 • Aplicació de les TAC en el desenvolupament de projectes
 • Incidència de les TAC en el treball per projectes