Web 2.0 i música

Objectius

  • Usar les possibilitats que ofereix la web 2.0 per afavorir la comunicació i integració dels diferents components de la comunitat educativa.
  • Conèixer què són els podcast i els videoblocs i les seves aplicacions en el treball docent.
  • Promoure l’ús de les aplicacions en línia

Continguts

  • Els edublocs com a nova forma de comunicació.
  • Els podcast com a medi de creació i distribució d’arxius sonors.
  • Els videoblocs, una manera fácil de compartir arxius de vídeo.
  • Cerca d’informació sobre aplicacions en línia que puguin servir per a la creació i distribució de materials sonors.