Anàlisi de les relacions de la música amb el cinema, el teatre, els mitjans de comunicació, la publicitat, els videojocs i la indústria musical

L'objectiu d'aquest apartat és acostar-nos, de manera analítica, a les sensacions i emocions que ens pot transmetre la música utilitzada en publicitat, cinema, videojocs… per emfatitzar diferents aspectes.

Música i publicitat audiovisual

En l'actualitat, la imatge és essencial en qualsevol procés comunicatiu, sobretot en la majoria de mitjans que la utilitza (televisió, vídeo, ordinador, etc.). Però el so és, realment, l'instrument de connexió entre la imatge i les sensacions més profundes de l'espectador.

La televisió és el millor exemple del poder de la imatge: a través d'aquest mitjà audiovisual la publicitat desplega tot el seu poder de seducció sobre el públic.

Des del punt de vista comercial, podem dir que la publicitat és el conjunt de tècniques i mitjans utilitzats per convèncer un públic massiu de la necessitat d'adquirir o d'utilitzar un determinat producte o servei. Si tenim en compte que la música representa una part molt important en els anuncis publicitaris veurem que realment té una incidència molt destacada en el receptor.

En aquesta pràctica us fem dues propostes:

 1. Visionar algun anunci prestant especial atenció als plans sonors i la seva interrelació amb el pla visual.
 2. Elaborar, a partir d'una seqüència publicitària, una senzilla banda sonora (música, veu, efectes sonors)
Visionat d'un anunci

Si partim de que, en un anunci audiovisual, els aspectes musicals a analitzar es poden centrar en tres aspectes: veu, música i sorolls:

 • Cerqueu un anunci a Internet i feu un audiograma on es representin els 3 plans sonors: veu, música i soroll, segons el minutatge d'aparició i el grau d'intensitat.

Aquí teniu un exemple d'audiograma d'un anunci de Martini:

És important analitzar cada pla sonor per separat per veure com influeix la música dins l'anunci, què ens aporta cada qualitat del so: silenci=contrast, intensitat=energia, altura=estat d'ànim, timbre=procedència popular/culte, dissonància=inquietud, consonància=repòs…

Veu:

 • Escoltem veus?
 • Tipus de veu? femenina/masculina, edat, registre…
 • Què diu? Per què?
 • En quin moment?

Música:

 • Quin tipus de música s'ha escollit? per què?
 • Quins instruments es distingeixen?
 • En quin moment és present la música?
 • Quin paper té?

Sorolls:

 • Quins sorolls es distingueixen?
 • En quin moment?
 • Quin paper tenen?


A continuació podeu visionar dos anuncis publicitaris singulars:

 • En el primer tots els efectes sonors estan produïts per la veu humana.


 • En aquest segon es busca un contrast entre les imatges i la Sarabanda de G. F. Haendel.


Elaboració de la banda sonora d'un anunci

En aquesta segona part de la pràctica haureu d'utilitzar el programa ACID per a preparar la banda sonora i el programa Windows Movie Maker (que Windows inclou en el seu Sistema Operatiu) per acoblar la banda sonora a la seqüència proposada.

El programa Windows Movie Maker només l'utilitzareu per afegir la banda sonora al les imatges però si hi voleu aprofundir aquí teniu un enllaç al manual:

Manual de Windows Movie Maker


Comencem la pràctica:

 • Descarregueu al vostre ordinador l'arxiu anunci.zip i descomprimiu-lo per obtenir el fitxer anunci.wmv.
 • Visioneu l'anunci amb algun reproductor de fitxers de vídeo en format .wmv com Windows Media, BSPlayer, etc. Fixeu-vos que la durada de l'anunci és de 30 segons i no té banda sonora.

En aquest moment caldria visionar diverses vegades l'anunci tot analitzant les imatges i prenent nota del minutatge que ens ha d'ajudar en la elaboració de la banda sonora, com per exemple:

Ara passarem a preparar la banda sonora.

 • Descarregueu i descomprimiu l'arxiu fitxers_de_ so.zip que conté una carpeta amb els diversos sons que utilitzarem en el muntatge.

A internet podeu trobar bancs de sons on obtenir nombrosos efectes sonors com per exemple el Banco de Imágenes y Sonidos o Efectos de sonido.

 • Obriu el programa ACID.
 • Cliqueu File | New… per obrir la finestra New Project. Escriviu les dades corresponents i premeu el botó Aceptar.

 • Obriu el menú emergent Show Time Ruler prement View | Time Ruler i marqueu les opcions Show Time Ruler i Seconds per a que es mostrin els segons en la part inferior de l'escala de temps..

 • Premeu la pestanya Explorer en la part inferior del programa i cerqueu els fitxers de so que heu descarregat al vostre ordinador.

 • Feu doble clic sobre el fitxer so1.mp3 per afegir-lo al vostre projecte. Feu el mateix amb la resta de fitxers. El Mapa de Pistes us haurà de quedar com el de la imatge següent:

 • Premeu F8 per desactivar l'eina snapping en cas de que estigui activa i seleccioneu el llapis .
 • Seleccioneu la pista 1 clicant sobre el rètol de la mateixa. A continuació, cliqueu dues vegades sobre l'indicador de temps, escriviu 8,111 i premeu la tecla Intro. El cursor es situarà en la posició de temps indicada. Amb el llapis pinteu des d'aquesta posició fins, aproximadament, als 16 segons.

 • Torneu a editar el marcador de temps, escriviu 16,444 i premeu la tecla Intro. Amb el llapis seleccionat situeu el cursor a l'extrem dret del fragment que heu pintat i, quan es mostri una doble fletxa podeu allargar o retallar el fragment musical fins que coincideixi amb el temps fixat.

 • Feu la mateixa operació amb les següents pistes seguint els paràmetres que s'indiquen a continuació:
so2 17,889 fins a 30,000
so3 02,440 fins a 10,444
so4 00,000 fins a 30,000
so5 17,667 fins a 30,000
so6 17,889 fins a 25,680

En el cas de la música, la pintareu des de l'inici fins al segon 33. En aquests 3 segons sobrers farem un fàding:

 • Seleccioneu la pista de música (pista 7), editeu el marcador de temps, escriviu 30 i premeu la tecla Intro. Veureu que hi ha 3 segons de música que sobrepassen la barra que ens indica els 30 segons.
 • Amb el llapis seleccionat situeu el cursor a l'extrem dret superior de la pista de música i quan us aparegui aquest símbol arrossegueu el cursor fins la barra que indica la posició del segon 30.

 • Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el fàding que acabeu de crear i seleccioneu el tipus de fàding que es mostra a la imatge:

Finalment, el mapa de pistes, us quedarà un mapa de pistes similar al de la següent imatge:

Ara cal desar la música en format MP3.

El programa ACID Xpress és una versió de prova i una de les seves limitacions és que només permet desar 20 fitxers en format MP3.

 • Aneu al menú File | Rendes as… i en la finestra que s'obri seleccioneu la carpeta on desareu el fitxer de so. Com a nom poseu-li bs-anunci, a tipus de fitxer seleccioneu .MP3 i, per acabar, premeu el botó Guardar.


Ara només falta afegir la banda sonora a l'anunci.

 • Obriu el programa Windos Movie Maker.

 • Premeu el botó Tareas per a que es mostri el Panell de Tareas i cliqueu sobre l'opció Importar vídeo.

 • Cerqueu i seleccioneu el fitxer anunci.wmv i premeu el botó Importar.

Si a l'importar el fitxer us apareixen dos clips, amb la tecla Ctrl premuda seleccioneu els dos clips i premeu Ctrl + M per a combinar-los de manera que formin un de sol.

 • Arrossegueu el clip fins la línia de temps de vídeo i podeu amagar la pista d'àudio que el vídeo porta incorporada perquè no la utilitzareu.

 • Torneu al panell de tasques i cliqueu Importar audio o música. Importeu el fitxer bs-anunci.mp3.

 • Un cop importat arrossegueu-lo fins l'inici de la línia de temps Audio/Música.

 • Premeu Ctrl+W per reproduir-lo des de l'escala de temps i veure el resultat. Què tal?
 • Finalment, des del panell de tasques premeu el botó Guardar en el equipo. Seleccioneu la carpeta on el voleu desar, anomeneu-lo m4p4 i premeu el botó Next. En la següent finestra torneu a prémer el botó Next i per acabar premeu Finish. Ja podeu reproduir l'anunci amb la banda sonora.