Coneixement dels recursos musicals que ofereix l'entorn cultural

L'objectiu d'aquest apartat és utilitzar els recursos TAC per desenvolupar la comprensió de les relacions que integren la cultura i la societat amb la música.

Cercant l'espai sociocultural de la música a través de la xarxa

L'aprenentatge de la música en la seva dimensió social i cultural es desplega en diversos aspectes. A més del desenvolupament de competències socials per a la interpretació, la creació i la comunicació, comporta també prendre consciència del usos socials de la música.

patum.jpg

Al mateix temps, el coneixement d'aquests aspectes del món musical s'implica amb aspectes de la competència social i ciutadana: saber comunicar-se en diferents contextos, desenvolupar l'actitud assertiva que comporta expressar les pròpies idees i escoltar amb respecte les alienes, construir la comprensió de la realitat històrica i social del món i assolir la consciència de l'existència de distintes perspectives en analitzar aquesta realitat.

Gràcies a la tecnologia, i les activitats de recerca a la xarxa i la manipulació creativa dels productes divulgats, les possibilitats de desenvolupament d'aquests aprenentatges s'ha ampliat enormement.

El patrimoni immaterial mundial: recursos informatius en xarxa

Vegeu seguidament un exemple de les possibilitats educatives esmentades a través de la utilització dels recursos informatius que la UNESCO ha promogut amb l'anomenada Proclamació de les Obres Mestres del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Moltes d'aquestes Obres Mestres integren la música d'una forma o altra en la seva activitat.

La UNESCO defineix el patrimoni immaterial com els usos, representacioes, expressions, coneixements i técniques que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. El dipositari d'aquest patrimoni és la ment humana i el cos humà és el principal instrument per executar-lo i encarnar-lo. Per tal de salvaguardar aquesta riquesa, la UNESCO, l'any 1997, va crear la Proclamació de les Obres Mestres del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, una distinció atorgada a exemples destacats en tot el món d'aquest feble patrimoni en permanent estat de desaparició: molta part d'aquest patrimoni són pràctiques musicals desenvolupades per les diverses cultures.

china.jpg

La secció de cultura de la UNESCO manté un espai en xarxa per al coneixement i difusió de les manifestacions distingides en les diverses edicions de la Proclamació de les Obres Mestres del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.

De l'àrea catalana, han rebut aquesta distinció internacional les següents manifestacions culturals:

  • El Misteri d'Elx (Proclamació 2001)
  • La Patum de Berga (Proclamació 2005)

Cerqueu la presentació en Flash oferta per la UNESCO d'aquestes Obres Mestres del Patrimoni Oral i Immaterial

  • Entreu a la pàgina de la UNESCO sobre el Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, escolliu una manifestació musical i dissenyeu el guió d'alguna activitat didàctica a partir d'ella, que comporti l'ús dels recursos que conformen la dotació (ordinadors estació multimèdia amb connexió a la xarxa, projector de vídeo i VGA, pantalla enrotllable, programari … ).

La visió de la música defensada per la UNESCO amb aquesta distinció és la que preval en el camp del saber de l'etnomusicologia. Per adquirir idees per al desenvolupament d'aquesta pràctica, llegiu l'article "Convergención y unión entre etnomusicología y folklore", de Ramón Pelinski.

  • Exposeu el vostre guió per escrit i deseu-lo amb el nom m4p1.odt.