Dimensió social i cultural

Objectius

  • Debatre el tractament i l'ús de la música en la societat actual
  • Cercar i reflexionar sobre els recursos disponibles a la xarxa i els recursos externs al nostre abast
  • Valorar la pluralitat d'estils musicals i la seva difusió a través de les noves tecnologies

Continguts

  • Utilització de fonts d'informació diverses i plurals per al coneixement de la música
  • Coneixement dels recursos musicals que ofereix l'entorn cultural
  • Aproximació a la pluralitat d'estils i corrents musicals actuals i als seus valors culturals i socials
  • Anàlisi de les relacions de la música amb el cinema, el teatre, els mitjans de comunicació, la publicitat, els videojocs i la indústria musical
  • Coneixement dels recursos per a la creació, interpretació, enregistrament i difusió de produccions sonores i audiovisuals que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i disposició a emprar-los de forma cívica i responsable