Creació musical online: les eines a la xarxa

L'objectiu d'aquest apartat és mostrar diferents formes d'aplicar la creativitat musical a través del treball amb eines informàtiques en xarxa de seqüenciació musical.

Creació musical online amb Splice Sequencer

En aquesta activitat es tracta d’interpretar una improvisació instrumental en temps real amb l'acompanyament d'un loop realitzat amb un seqüenciador online Splice.

La utilització del seqüenciador por servir també com a introducció a la lògica d'aquestes eines: els seqüenciadors són programes per a enregistrar, modificar i reproduir informació musical d’una forma seqüencial, és a dir, establint la sèrie o successió ordenada de fragments musicals que composen la peça.

splice1.jpg

 • En la pàgina inicial de l'aplicació trobareu unes breus explicacions i un vídeo tutorial del Splice sequencer

Per l'elaboració d'un loop cal que conegueu els principals comandaments d'aquest seqüenciador en línia:

 1. Per cercar les mostres de so activeu el botó Public sounds clicant a sobre i escriviu al quadre Enter search text la paraula drums (bateria, en anglès)i premeu el botó Search; apareixerà una llista amb mostres de so (sampler) que responen a les característiques d'aquest instrument de percussió i que podreu seleccionar per a conformar el loop.
 2. Per crear les pistes d'àudio, cliqueu la pestanya Instruments: aquesta funció serveix per crear el tipus de pista. Arrossegueu la llegenda Audio Track a la zona superior esquerra de l'espai per a les pistes. Repetiu el procediment fins a completar tres pistes.
 3. El botó Effects serveix per a obrir el quadre amb la llista d'efectes sonors disponibles.
 • Cliqueu una altra vegada el botó Public sounds per a seleccionar la mostra desitjada: feu doble clic a sobre de cada mostra de bateria i seleccioneu-ne una. Fent doble clic, arrossegueu la mostra a l'espai de la primera pista, tot situant-la a la part desitjada.

 • A continuació cerqueu mostres de sons sintetitzats escrivint space: escolteu i seleccioneu una mostra i, fent doble clic, arrossegueu-la cap a la part desitjada de la segona pista.
 • Repetiu l'operació, però amb mostres de veu: escriviu voice i afegiu-ho a la tercera pista al lloc desitjat.
 • Per a completar la confecció del loop, realitzeu les operacions següents:
 1. Repetiu la selecció de la mostra de bateria al costat de l'existent
 2. Allargueu la barra lliscant de la part superior de les pistes fins a ocupar tota la longitutd de la mostra
 3. Desplaceu les altres mostres al lloc desitjat

 • Activeu la funció Loop i escolteu-lo amb els botons corresponents

 • Per a posteriors usos de l'arxiu, l'haureu d'enregistrar amb l'editor Audacity. Per efectuar aquesta acció consulteu allò exposat a la pràctica 4 del mòdul 1 d'aquest curs, i recordeu les accions que són pertinents per a aquesta tasca:
 1. Obriu l'Audacity a la llista desplegable dels dispositius d'àudio de la barra del mesclador i seleccioneu el canal StereoMix (o bé, “Lo que se oye”). Amb això haureu habilitat la captura d'allò que està sonant i ho haureu d'enviar a l'entrada.
 2. Vigileu que la funció "Reprodueix les altres pistes mentre se n'enregistra una de nova" no estigui habilitada
 3. Accioneu el botó d'enregistrament a la Barra d'eines de control
 4. Activeu la funció play del Splice sequencer
 5. En acabar, atureu l'enregistrament i comproveu que hagi quedat bé. Si cal, netegeu les cues de silenci del principi i del final.
 6. Seleccioneu tot l'enregistrament (clic a la capçalera de la pista) i normalitzeu-ne el volum amb el menú Efecte | Normalitza
 7. Per acabar deseu el projecte i exporteu-lo al format MP3 amb el nom m3p4_01.mp3