Interpretar i crear

Objectius

  • Desenvolupar didàcticament les eines TAC per a la programació d'activitats creatives i expressives
  • Aplicar els recursos telemàtics per a l'escolta, la interpretació i la creació musical.
  • Conèixer i aplicar didàcticament programes editors de partitures, seqüenciadors, editors de so…

Continguts

  • Composició individual i col·lectiva de produccions musicals
  • Interpretació, improvisació i creació de músiques, cançons i arranjaments musicals
  • Creació de missatges sonors
  • Lectura i escriptura de notació musical amb editors musicals
  • Utilització de recursos informàtics i electrònics com a eines per a l'escolta, la interpretació, la creació, l'edició, l'enregistrament i la difusió de fragments i obres musicals