Descobrint sons amb l'Audacity

L'objectiu d'aquest apartat és utilitzar l’editor de sons Audacity per a la producció de recursos en activitats d’audició.

Edició d'escenes sonores

La base de les activitats d'audició és la comparació i la recerca de semblances i contrasts entre diferents exemples sonors. Les tasques orientades a fer més conscients aquests processos esdevenen una important contribució al desenvolupament de la percepció sonora.

En aquesta activitat s'exposa un exemple d'utilització de l'editor de so Audacity per a la construcció de fitxers sonors orientats a la recerca i comparació auditives. Es tracta de preparar dues escenes sonores: en una d’elles s’hi ha afegit, o bé, s’ha tret, algun so, de manera que qui escolti i compari ambdues “escenes” pugui identificar, amb l'atenció i concentració adequades quina de les audicions te un so "amagat", de més o de menys.

 • Escolteu com a exemple de la tasca proposada el fitxer : quin és el so "amagat"?

Iniciant la producció: el guió

Elaboreu el guió d’una situació realista que pugui ser reconeguda auditivament i en la que es pugui diferenciar cadascun dels sons integrants.

Exemples d'escenes sonores:

 1. Partit de tennis: sons de les pilotes i raquetes / sons del públic / crits de l'arbitre / …
 2. Ambient d'estació de tren: converses / megafonia / sons d'ambient tancat/ passes properes i llunyanes / …

Per tal d'orientar aquesta tasca, escolteu alguns dels enregistraments de paisatge sonor que existeixen a la xarxa. En els següents exemples s'han utilitzat enregistraments naturalistes per a després modificar-los i oferir-los en un muntatge sonor.

 • Pacific Fanfarre, de Barry Truax; obra electrònica realitzada a partir de l'enregistrament de sons del port de Toronto (Canadà)
 • Soniferous Garden, de Hildegard Westerkamp; obra electrònica realitzada a partir de l'enregistrament de sons de l'Índia

Per la configuració del guió podreu fer servir la tècnica dels storyboard: desenvolupats als estudis de Walt Disney durant els anys 30, són il·lustracions presentades en seqüència amb l’objectiu de previsualitzar una animació i servir de guia en la seva producció. Adaptant aquesta tècnica a la present tasca i per tal d’articular un producte coherent, es tractarà de dibuixar cada element de l’escena sonora relacionat-lo amb el so pertinent.

 • Obtingueu una Plantilla per a confeccionar un storyboard: adapteu les seves característiques a aquesta activitat

Cerca d'arxius sonors

Una vegada seleccionats els sons que utilitzareu, cerqueu a Internet els arxius sonors necessaris segons han quedat anotats al guió. Podeu trobar una gran quantitat de mostres al banc de sons Soundsnap. Aquest portal permet fer recerques per etiquetes, efectuar una escolta prèvia i descarregar l'arxiu escollit.

sounsnap2.jpg

 • Altres adreces per a descarregar fitxers d'àudio:

Banco de sonidos: repositori de fitxers sonors del Ministerio de Educación i Ciencia (MEC)

Wikimedia Commons: col·lecció de fitxers d’àudio del projecte Wikimedia en format ogg sota llicència Creative Commons.

Efectos de sonido: pàgina professional amb moltes demos gratuïtes per a descarregar.

unitat1sec.jpgccMixter: col.lecció de mostres sota llicència Creative Commons.

L'edició amb l'Audacity

Aquesta fase de l'activitat consisteix en l'edició dels fitxers d'àudio amb l'Audacity. Primerament, enregistrareu la seqüència original, seguidament, copiant aquesta seqüència en un arxiu nou, hi afegireu algun so i, finalment, mesclareu ambdós enregistraments.

 • Inicieu l'Audacity i obriu un dels arxius sonors amb el menú Fitxer | Obre

 • Obriu els altres fitxers amb el menú Projecte | Importa àudio

 • Un cop col·locats els arxius en les respectives pistes, podeu utilitzar els menús Mostra | Encabeix a la finestra i Mostra | Encabir verticalment per adequar les dimensions de les pistes a la de la finestra

 • Agafeu l'eina de desplaçament en el tempsi arrossegueu cada fragment a la seva respectiva posició

 • Deseu el projecte per a poder reprendre la feina en qualsevol moment al punt on sou. Aneu a Fitxer | Anomena i desa el projecte. Confirmeu l'advertiment que apareixerà i deseu-lo a la carpeta assignada

 • Amb l'eina envolupant ajusteu el volum de cada fragment ampliant o reduint l'ampla de banda amb el punter.

 • Exporteu tot el projecte en format MP3, fent Fitxer | Exportar com a MP3 amb el nom m2p3_01.mp3. Després de desar apareixerà una finestra de diàleg per a indicar les etiquetes ID3.

 • Per realitzar la duplicació del fitxer amb l'afegit d'un nou so torneu a obrir el projecte en l'Audacity
 • Obriu el so que voleu afegir amb el menú Projecte | Importa àudio
 • Situeu el nou so al lloc desitjat amb l'eina l'eina de desplaçament i ajusteu el volum amb l'eina envolupant
 • Genereu uns segons de silenci al final de l'arxiu original o al principi del nou. Feu la ruta Genera | Silenci. Apareixerà un quadre de diàleg on heu d'assenyalar els segons de silenci desitjats.

silenci.jpg

 • Situeu el fragment original i el nou de manera que sonin successivament
 • Exporteu novament tot el projecte en format MP3 amb el nom m2p3_02.mp3

Introduint la web 2.0

En l'arxiu sonor realitzat podeu incloure també una locució simple per anunciar el muntatge sonor original i la posterior versió. Podeu utilitzar una aplicació online, anomenada vozMe, que permet generar arxius MP3 a partir de l'escriptura. Fent aquesta pràctica ens endinsem també en l'anomenada web 2.0. Aquest concepte es refereix a les eines desenvolupades per la segona generació de la Web, basada en comunitats, serveis de hosting, de treball en xarxa, etc., que faciliten la col·laboració entre els usuaris, i en el fet de compartir espais per als seus arxius (fotografies, textos, vincles amb altres Web-sites, …). Consulteu la veu Web 2.0 a la Viquipèdia.

voz_me_2.jpg

Com la majoria de les aplicacions web 2.0, vozMe treballa online. Per completar la tasca proposada, efectueu les operacions següents:

 • Introduïu al quadre de diàleg el text desitjat
 • En una altra pantallavoz_me_1.jpges genera l'arxiu en format mp3 per a descarregar
 • Editeu novament el fitxer segons els procediments detallats anteriorment

Transferència a d'altres aprenentatges

Per a fer a l'aula l'activitat de creació d'arxius d'escenes sonores, agrupeu l'alumnat per parelles i organitzeu la tasca en dues fases:

 • Disseny de l'escena sonora, cercant els arxius d’àudio necessaris i produint el muntatge esmentat
 • Escoltar les escenes dissenyades per totes les parelles; en cada audició cal copsar quina d’ambdues te un so "amagat", de més o de menys

Aquesta activitat contribueix a l'adquisició de la consciència per part de l’alumnat del paper de l'atenció, la concentració i la memòria en l’activitat auditiva, al mateix temps que es creen condicions col.lectives a l'aula que possibiliten el desenvolupament individual d’estratègies pròpies. Per això, els procediments implicats en aquesta activitat són molt adequats per transferir-los a aprenentatges diferents.

Arxiu per comparar exemples d'estils o gèneres diferents, localitzant semblances i diferències: crear un arxiu MP3 amb mostres representatives de l'element que es vol treballar.

En aquest exemple s'ha editat un fitxer amb tres mostres. Totes les mostres comparteixen l'atribut de ser música vocal, però dues d'elles pertanyen al gènere vocal-instrumental i una altra al vocal pur (a capella).

Tècnicament, s'ha realitzat utilitzant l'Audacity i seguint els mateixos procediments descrits.