Explorant les característiques del so amb l'Audacity

L'objectiu d'aquesta activitat és explorar les característiques bàsiques del so de manera que l'alumnat pugui experimentar amb els sons i visualitzar gràficament les ones sonores resultants. Per realitzar l'activitat caldrà el programa Audacity, una flauta i un xilòfon (o un altre instrument com per exemple una guitarra) i un micròfon.

So i soroll

D'entrada podem observar la diferència entre la representació gràfica de l'ona d'un so (ona regular) i la de l'ona d'un soroll (ona irregular:

 • Obriu l'Audacity.
 • Aneu al menú Edita | Preferències… (Ctrl+P) i en la pestanya E/S d'àudio comproveu que està seleccionat un sol canal (Mono). Premeu el botó D'acord.

 • Cliqueu l'opció Soroll blanc del menú Genera i en la finestra que us aparegui indiqueu 2 segons i premeu Generar soroll.

{{m2p2_02.gif|

 • Utilitzeu la lupa (eina de zoom)per ampliar l'ona i així comprovar la seva irregularitat.


A continuació cal generar un so per comparar les dues ones:

 • En primer lloc, afegiu una nova pista d'àudio des del menú Projecte | Nova pista d'àudio.
 • Amb la nova pista seleccionada cliqueu Genera | To… indiqueu els valors que apareixen a la imatge següent i premeu Genera un to.

 • Utilitzeu la lupa per comprovar la regularitat de l'ona. Compareu les dues ones.
 • Finalment, activeu el menú Fitxer | Anomena i desa projecte… i guardeu el fitxer amb el nom m2p2_01.aup.

Intensitat

En la segona part d'aquesta activitat treballarem la intensitat.

La intensitat és la característica que ens permet distingir si un so és fort o fluix, està representada per l'amplitud d'ona i es mesura en decibels.

 • Obriu l'Audacity o, si ja està obert, feu clic a la creu que hi ha a la cantonada superior esquerra de les pistes per tancar-les.

 • Cliqueu el menú Genera | To… per obrir la finestra del Generador de tons, fixeu-vos que el valor de la casella Amplitud sigui 1,00 i genereu un to.

 • Tot seguit afegiu una nova pista en la que heu de generar un to. Aquesta vegada, però, el valor de l'amplitud cal que sigui 0,5.
 • Compareu l'amplitud d'ona de les dues pistes utilitzant l'eina zoom .

 • Escolteu les pistes per separat prement el botó Solo de la pista que vulgueu escoltar. Fixeu-vos que la intensitat del so està relacionada amb l'amplitud de l'ona.

Quan premeu el botó Solo d'una pista determinada, les altres pistes romandran desactivades mostrant-se les ones en color gris. Heu de tenir present que totes les pistes que tinguin el botó Solo activat sonaran simultàniament.

 • Deseu el projecte amb el nom m2p2_02.aup.

Altura

L'altura és la característica del so que permet distingir si un so és més o menys agut. Depèn de la longitud d'ona, és a dir del nombre de vibracions per segon (Hz). Abans hem pogut veure que si la vibració és de freqüència regular, es produeix un so afinat o to, en canvi, quan la freqüència és irregular es genera un soroll.

Ara comprovarem que, quant major sigui el nombre de vibracions per segon més agut serà el so resultant.

 • Inicieu l'Audacity i obriu la finestra del Generador de tons… des del menú Genera | To…; introduiu els valors que apareixen a la imatge. Fixeu-vos que la freqüència correspon a la nota La (440 Hz).Genereu el to.

 • A continuació afegiu una nova pista d'àudio des del menú Projecte i genereu un nou to indicant, aquesta vegada, una freqüència de 880 Hz.
 • Escolteu els dos sons i utilitzeu la lupa per comparar les ones resultants i confirmar que el so més agut té una major freqüència i per tant major longitud d'ona.

* Deseu el projecte amb el nom m2p2_03.aup.

Podeu realitzar una pràctica similar enregistrant dues notes interpretades amb un instrument musical.

Ara ho provarem amb una flauta de bec:

 • Obriu l'Audacity
 • Seleccioneu a la llista desplegable de la barra del mesclador el dispositiu corresponent al micròfon.

 • Activeu el Monitor de nivell d'entrada.

 • Si el senyal és massa feble o massa fort ajusteu els nivells en el mesclador d'enregistrament.

 • Premeu el botó enregistrar i toqueu amb la flauta un do greu durant 1 o 2 segons aproximadament.
 • Un cop enregistrat, amb l'eina tisores , talleu les cues del principi i del final.
 • A continuació enregistreu un do agut.
 • Escolteu els dos enregistraments i amplieu les dues ones amb la lupa per comparar-les.

* Per acabar guardeu aquest projecte amb el nom m2p2_04.aup.

Si malgrat, tot el senyal d'entrada us ha quedat baix podeu seleccionar les dues pistes i aplicar l'efecte Amplifica.

A la taula següent podeu consultar les freqüencies de les notes de l'escala de Do (Do3 fins Do4):

Nota Freqüència
DO 261,63 Hz
RE 293,66 Hz
MI 329,63 Hz
FA 349,23 Hz
SOL 392,00 Hz
LA 440,00 Hz
SI 493,88 Hz
DO 523,25 Hz

Altra activitat possible consisteix en l'enregistrament de l'escala de Do Major amb la flauta (o qualsevol altre instrument), seleccionar l'ona corresponent a cada nota i comprovar la seva freqüència obrint la finestra Efecte | Canvia el to.

Timbre

El timbre és la qualitat que permet distingir l'instrument que produeix un so. Una mateixa nota tocada per instruments diferents generarà ones diferents. Cal tenir en compte que el so que produeix un instrument està format per diverses ones simultànies: l'ona del to principal i altres ones més petites denominades harmònics.

Comproveu les ones resultants d'interpretar la mateixa nota amb dos instruments diferents:

 • Obriu l'Audacity i ajusteu el nivell d'entrada per enregistrar amb el micròfon.
 • Premeu el botó enregistrar i toqueu un Do greu amb la flauta.
 • A continuació enregistreu la mateixa nota tocada amb una guitarra (o qualsevol altre instrument diferent de la flauta com per exemple un metal·lòfon).
 • Compareu la forma de les ones resultants.


Ona produïda per la flauta:

ona flauta

Ona produïda pel metal·lòfon:

ona metal·lòfon