Creant recursos TAC per a l’escolta

L'objectiu d'aquest apartat és utilitzar els recursos TAC per discriminar i identificar elements del llenguatge musical a través de l'escolta i l'exploració. Són molts els exercicis que podem crear perquè l'alumnat treballi de forma autònoma, ja que les TAC ens ofereixen la possibilitat d'experimentar sense por a l'error i amb l'avantatge de poder comprovar auditivament el resultat creat.

Elements del llenguatge musical sovint difícils d'entendre i treballar, realitzat a través de les TAC poden fer-se de forma lúdica i entretinguda pels alumnes.

Descobrir una cançó a partir d'un treball d'intervals

A partir d'una cançó que l'alumnat pugui reconèixer prepararem un exercici amb el programa Music Time que els permeti, a través dels intervals, anar-la escribint i alhora escoltant per veure'n el resultat.

 • Escolliu una cançó o una música que reconegui l'alumnat i que treballi els intervals desitjats.
 • Obriu el programa Music Time

 • Prepareu la partitura fent clic a Fitxer|Crear i seleccionant les opcions necessàries per la cançó escollida.

 • Si voleu canviar el compàs aneu al menú Compassos|Indicació de compàs

 • Escriviu algunes notes que serveixin de guia a l'alumnat amb la paleta de Notes. Si no la visualitzeu aneu a Finestres|Paletes|Notes

El programa separa molt els pentagrames, si els voleu apropar fent clic a la cantonada superior del pentagrama els podeu arrossegar i aixemplar o reduir

 • Amb la fletxa seleccioneu cada nota i pinteu-les d'un color amb la paleta Color. Per canviar ràpid de paleta podeu clicar la part de la paleta on posa el nom.
 • Ara escriviu a la part inferior del full les ordres que han de seguir els alumnes per tal de descobrir la cançó. Escriviu el text amb la paleta de Gràfics

 • Deseu l'endevinalla musical amb el nom m2p1_01.mus

Els alumnes han d'anar escrivint les notes seguint les indicacions dels intervals i escoltant com va sonant la peça amb el reproductor per tal d'endevinar de quina cançó es tracta.

Escriure una partitura al Music Time

A partir d'un esquema gràfic força intuïtiu d'una peça prepararem un exercici que permeti a l'alumnat familiaritzar-se amb l'ús el programa Music Time per tal d'esdevenir progressivament més autònom en allò que fa a l'escriptura musical.

Aquest és l'esquema gràfic de la dansa Gavota, composició de Michael Praetorius (1571-1621) de la col·lecció Danses de Terpsichore (1612)

gavota.jpg

L'esquema s'organitza a partir de les convencions següents:

 • Cada espai equival a una pulsació
 • La fletxa que n'agrupa dues indica el valor d'una blanca
 • Cada part es repeteix dues vegades

Aquesta dansa de Praetorius es pot tocar a dues veus amb alguns dels instruments que feu servir a l'aula. Per això, per a fer transcriure al vostre alumnat aquest gràfic en la notació musical, podeu proposar de fer-ho a partir d'una plantilla on prèviament haureu escrit la segona veu, de la forma que s'exposa seguidament.

 • Obriu el Music Time
 • Prepareu la partitura fent clic a Fitxer| Crear i seleccioneu les opcions necessàries

gavota4.jpg

 • Escriviu la segona veu de la dansa, tal com s'indica al pentagrama

gavota2.jpg

 • Escriviu la veu indicada al gràfic en el pentagrama superior.
 • Afegiu el títol seleccionant l'eina de text en la paleta de gràfics

gavota6.jpg

 • Feu clic en la zona on voleu que se situï la cantonada superior esquerra del text: una vegada aparegui la caixa del text, escriviu el títol GAVOTA. Repetiu l'operació per a escriure el nom del compositor Michael Praetorius (1571-1621). Heu d'obtenir el següent resultat.

gavota6b.jpg

 • Deseu l'arxiu amb el format propi de Music Time fent Fitxer | Anomena i desa, i seleccionant el format MUS al quadre de text: doneu-li el nom m2p1_02.mus
 • Torneu a desar l'arxiu seleccionant el format midi i amb el nom m2p1_02.mid

Podeu realitzar aquesta activitat amb qualsevol peça de les que treballeu a l'aula.

Cal que, en primer lloc, consensueu amb el vostre alumnat algun sistema de notació gràfica que resulti força intuïtiva; l'escriptura de la partitura resultarà funcional respecte a la tasca d'interpretar la peça amb l'instrument escollit.