Explorar i percebre, escoltar i comprendre

Objectius

  • Conèixer i aplicar didàcticament les eines TAC per al desenvolupament de les capacitats perceptives auditives
  • Desenvolupar didàcticament les eines TAC per a l'exploració dels recursos de la veu i dels instruments
  • Aplicar els recursos telemàtics per a la cerca, elaboració i difusió de la informació

Continguts

  • Els recursos TAC per a l’escolta, la identificació, l’exploració, la discriminació i anàlisi auditiva de sons, de la veu, dels instruments i d'elements significatius en obres i pràctiques musicals diverses
  • Recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments a través de la utilització dels recursos tecnològics
  • Les eines telamàtiques en l’audició, identificació i anàlisi de peces vocals i instrumentals de diferents estils, gèneres i cultures