Possibilitats didàctiques de les eines TAC en l'àrea de música

L'objectiu d'aquest apartat és conèixer algunes de les eines tecnològiques més efectives en l'àmbit de l'aprenentatge musical, reflexionar sobre l'abast de les seves prestacions en la didàctica de la música i sobre les conseqüències metodològiques derivades de la seva implementació a l'aula.

Eines tecnològiques per a l'aprenentatge musical

Per tal de permetre la identificació i la definició de les eines que la tecnologia ha posat a l'abast de la pràctica i l'educació musicals, l'associació TI:ME (The Technology Institute for Music Educators) ofereix aquesta classificació dels aparells i aplicacions que conformen un entorn TAC en el camp de la música:

1. Instruments musicals electrònics
a. Teclats
b. Altres controladors
c. Sintetitzadors i samplers
d. Conjunt de tots els anteriors
2. Producció de música
a. Tipus de protocol: MIDI, Àudio digital
b. Processos: Creació de Loops (looping), Seqüenciació, Processament de senyal, Disseny de so …
3. Programari de notació musical
4. Aprenentatge assistit per ordinador
a. Programari d’instrucció
b. Eines/Instruments de pràctica i d'acompanyament
c. Aprenentatge basat en Internet
5. Multimèdia
a. Eines d’autor: Pàgines web, Presentacions, Audiovisual digital/DVD …
b. Captura d’imatge digital: Scanner, Càmera digital de vídeo/fotografia …
c. Internet
d. Portafolis
6. Eines de producció i i administració
a. Eines de producció: Editor de Text, Full de càlcul, Base de dades …
b. Sistemes informàtics: CPU, entrada-sortida (E/S) de dispositius, Mitjans de magatzematge …
c. Lab Management Systems: Korg, Roland, Lentines …
d. Networks: Network Manager Software, Server …
Consulteu la font original: TI:ME Areas of Competency in Music Technology
 • Consulteu també la presentació Recursos TIC de l'àrea de música, en la que es comenten algunes de les possibilitats per a l'aprenentatge de la música d'alguns dels recursos informàtics en xarxa que el professorat i l'alumnat tenen a la seva disposició

recursos_tic-xtec.jpg

L'entorn TAC en música: tipus de programes, cursos i tutorials online

Pel que fa al programari, un equipament TAC mínim es composa dels següents elements orientats didàcticament segons les funcions indicades

Tipologia de programes Funcions didàctiques Programes habituals
Editors de partitures Escriptura de partitures. Suport en la composició i arranjaments musicals Music Time, Finale, Sibelius, Encore
Seqüenciadors Programar i reproduir senyals musicals digitals de forma seqüencial Logic, Cubase
Editors de so Modificar paràmetres del so. Crear i dissenyar fitxers d'àudio. Comprimir arxius Audacity, Sound Forge, Adobe Audition
Programes d'autoaprenentatge Exercicis per a l’educació de l’oïda i altres aspectes de l'aprenentatge musical Ear Master
Arranjadors Programes per a realitzar acompanyaments Band-in-a Box, Jammer
Karaoke Programes per a escoltar l'acompanyament d'una cançó i seguir la lletra vanBasco, WinKaraoke Creator

 • Busqueu en les següents adreces els tutorials i manuals dels programes que conformen la dotació per a les a aules TAC de música
Programes Adreces
Editor de partitures Music Time Espai TIC del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Garraf ; Curs D113 Mòdul 3 i Mòdul 4. Les TIC i l'educació musical
Seqüenciador Logic Fun Curs D113 Mòdul 5. Les TIC i l'educació musical
Editor de so AudacityEspai TIC del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Garraf ; Curs D113 Mòdul 1 i Mòdul 2. Les TIC i l'educació musical ; Curs DV33 Mòdul 1. L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
vanBasco's Karaoke Player Curs D113 Mòdul 6. Les TIC i l'educació musical ; Presentació a vanBasco Software
WinKaraoke CreatorCurs D113 Mòdul 6. Les TIC i l'educació musical ; Tutorial en anglès a The WinKaraoke Homepage
Punto y Tono Curs D113 Mòdul 6. Les TIC i l'educació musical

Afegiu aquestes pàgines en la vostra llista d'adreces d'interès disposades per a la seva consulta ràpida.

L'aprenentatge musical des del prisma de les TAC

L'ambient d'aprenentatges musicals amb les TAC ha de comportar diversos aspectes per convertir l'aprenentatge en quelcom de significatiu. Aquests aspectes són:

 • Aspecte actiu: utilitzant la tecnologia com eina per adquirir coneixement, l'alumnat participa processant la informació de manera intel·ligent tot assumint la responsabilitat dels resultats.
 • Aspecte constructiu: utilitzant les tecnologies com eines cognoscitives o mitjans de producció, l'alumnat integra les idees noves al seu bagatge de coneixements ja assolits.
 • Aspecte col·laboratiu : utilitzant les tecnologies com a eines pel treball en equip i cooperatiu, l'alumnat construeix les competències dins d'una comunitat d'aprenentatge, en la qual, cada membre aporta la seva contribució tant en l'assoliment de les metes col.lectives com en l'aprenentatge dels altres.
 • Aspecte intencional: com a eines per organitzar les activitats, ajuden l'alumnat a orientar-se en la tasca d'assolir els objectius proposats.
 • Aspecte dialògic: utilitzant les tecnologies com a eines d'intercanvi comunicatiu, ajuden l'alumnat a desenvolupar-se dins de comunitats d'aprenentatge en les que els seus membres s'enriqueixen mútuament, més enllà de les parets de l'aula.
 • Aspecte contextualitzat: com a eines enfocades a la solució de problemes, la tecnologia ofereix l'oportunitat d'afrontar tasques i projectes molt relacionats amb situacions i experiències pràctiques de la vida real.
 • Aspecte reflexiu: com eines per enriquir el coneixement i la metacognició, l'alumnat opera en un complex ambient de recursos que posa al seu abast la pròpia reflexió sobre els processos realitzats i les decisions preses com a requisit per a la seva millora i aplicació en situacions similars.

Una activitat TIC és com qualsevol altra activitat d'ensenyament-aprenentatge: tot comença en la programació, cal organitzar els recursos disponibles, pensar en el tipus d'agrupament de l'alumnat, la temporització, etc. El primer pas és decidir quina activitat TIC pot contribuir a l'assoliment dels objectius plantejats; el tipus d'aprenentatge que es vol treballar decidirà quina pot ser l'eina més adequada.

"Fes-me'n partícip i aprendré"

Observeu els vídeos següents: en ells s'exposen diversos aspectes de l'ús educatiu de les eines TIC.

 • Tenint en compte les informacions anteriors, elaboreu i escriviu una reflexió sobre allò que s'hi diu
 • Deseu el vostre text amb el nom m1p3.odt