Les finalitats de l'educació a partir dels reptes del segle XXI

L'objectiu d'aquest apartat és conèixer i reflexionar sobre l'ús de les TAC a l'aula en el marc dels reptes plantejats per la societat de la informació.

Les aportacions de les TAC

Observeu el mapa conceptual de la inclusió de les TAC a l'aula

tic.jpg

Les TIC ofereixen, entre d'altres, les prestacions generals següents:

  • Fàcil accés a tot tipus d'informació
  • Instruments per a tota mena de procés de dades: escriptura i còpia de textos, càlculs, bases de dades, tractament d'matges i sons, etc.
  • Interactivitat a través de canals de comunicació immediata, sincrònica o asíncrona, per a difondre informació: correu electrònic, edició de pàgines web, blogs, wikis, etc.
  • Automatització de tasques a través de la programació d'ordinadors
  • Magatzematge de grans quantitats d'informació a través de suports molt manejables: discs, targetes, pen drive, internet, etc.

Criteris per a la innovació

La informació es transmet; el coneixement es construeix

Qualsevol decisió de canvi en la metodologia de l'ensenyament porta implícita la resolució de les qüestions següents:

  • en quina mesura aquest canvi m'ajuda a aproximar-me als objectius educatius plantejats?
  • en quina mesura allò nou introduït en el procés educatiu permet millorar la qualitat d'un aprenentatge?
  • en quina mesura allò nou introduït en el procés educatiu permet reduir el temps utilitzat per l'alumnat en assolir un objectiu?

Escolliu i llegiu una d'aquestes lectures i orientacions per a la reflexió i construcció dels propis criteris en relació a l'ús de les eines TAC en l'educació.

Escriviu-ne una breu crítica i deseu-la amb el nom m1p2_01.odt

  • Post sobre la utilització de les TAC a l'aula, al bloc del Projecte GRIMM