Societat de la informació i globalització: viatge sonor per Internet

L'objectiu d'aquest apartat és conèixer alguns exemples de les possibilitats comunicatives en la societat de la informació.

Connexions transcontinentals

Actualment qualsevol persona pot tastar el menjar de qualsevol lloc del món, pot consumir productes fets a l’indret més apartat, veure què passa en directe a l’altra banda del món … i conèixer músiques de la més variada procedència. La distància no és únicament quelcom objectiu, impersonal i mesurable, sinó que, pel que fa a la nostra percepció, la seva longitud depèn i varia en funció de la velocitat amb la que es supera. I, pel que fa a la informació, una de les formes de superar la distància és a través de màquines, programes i xarxes que faciliten la comunicació entre els usuaris mitjançant la gestió de dades en format digital.

Geoetiquetatge: els paisatges sonors del món

Un exemple de la connexió a llarga distància que proporciona la societat de la informació són alguns repositoris de paisatges sonors d'arreu el món i que s'organitzen a partir de la tecnologia de la geoetiquetatge (geotagging). Aquest tipus d'eina permet agregar informació geogràfica als arxius de metadades de vídeos, sons, pàgines web, etc. A través del geoetiquetatge dels més variats sons arxivats a les bases de dades, els usuaris poden trobar una àmplia varietat d'informació dels diversos i diferents paisatges sonors del món.

 • Visiteu les pàgines del projecte Freesound. Amb aquest projecte es pretén crear de forma col·laborativa una enorme base de dades sonores amb fragments d'àudio, mostres i enregistraments.
 • Una vegada heu accedit a la pàgina principal, cliqueu al vincle Geotagged Samples que trobareu a la part inferior esquerra.

 • Us apareixerà la pàgina Geotagged sounds on freesound ..., el projecte de geoetiquetatge integrat a Freesound. Cliqueu sobre el mapamundi algun dels punts marcats a la selva amazònica: s'obrirà un quadre de diàleg que conté un àudio amb sons de la zona i que podreu escoltar immediatament.

Freesound és una iniciativa del Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El projecte ofereix noves i interessants formes d'accedir a aquest tipus de mostres, permetent als usuaris:

 • Repetiu la mateixa cerca amb els projectes esmentats a continuació.
 • Projecte Soundseeker, dedicat al geoetiquetatge del paisatge sonor de Nova York

Teoria i consens sobre una realitat actual: la societat de la informació

La societat de la informació és motiu d'una gran proliferació d'explicacions i argumentacions provinents de les més diverses instàncies - econòmiques, acadèmiques, socials …

 • Accediu als recursos en línia següents

Definició a la Wikipedia de la Societat de la informació

Llibre virtual en 3D dels documents finals de la Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació (CMSI)

 • A la llum de què s'hi diu, reflexioneu sobre el fenomen de la societat de la informació, elaboreu un comentari sobre la temàtica en format de text, i deseu l'arxiu amb el nom m1p1_01.odt

Podeu utilitzar els recursos presentats per a dissenyar diverses activitats amb el vostre alumnat:

 • Com a forma d'introduir la contextualització de les activitats amb l'entorn TAC en el marc més general de la societat de la informació
 • Com a material d'exemple per a la reflexió sobre les característiques i les possibilitats comunicatives de la societat de la informació
 • Com a repositori d'arxius sonors per a la recerca i la descripció de qualitats sonores, característiques tímbriques, etc.

Cercant els sons del món

 • Accediu a una de les adreces de geoetiquetatge esmentades
 • Cerqueu tres sons: dos d'ells han de compartir algun atribut, mentre que el tercer ha de presentar alguna característica contrària respecte d'aquell atribut
 • Confeccioneu una graella per a anotar aquests sons i mostrar la diferència principal entre ells tot exposant quines són les característiques de cadascun
 • Deseu aquesta graella amb el nom m1p1_02.odt

Una forma de comprendre la interconnexió global característica de la societat de la informació és prendre consciència de les possibilitats comunicatives que s'obren entre persones d'indrets molt distants. Les pàgines de geoetiquetatge del paisatge sonor presenten possibilitats d'escoltar sons ben poc assequibles. Esdevenen així un interessant recurs per a l'articulació de tasques de conscienciació del fenomen esmentat.

Per exemple, podeu proposar la realització en grup de l'activitat anterior, organitzar la seva escolta compartida utilitzant el projector i, finalment, muntar una pluja d'idees sobre la qüestió següent: com hauríem d'organitzar aquest treball sense disposar d'Internet?

Deixeu que en la puja de idees sorgeixin les possibilitats més inversemblants: procureu que, com a conseqüència del contrast entre allò possible i l'impossible, entre el moment històric actual i els anteriors en allò que fa a la tecnologia, en la discussió ressalti la realitat de la societat de la informació.