Les TAC al currículum de música

Objectius

  • Promoure l'ús a l'aula dels recursos TAC en l'àrea de música
  • Desenvolupar criteris per a la reflexió de l’ús de la TAC en l’educació musical
  • Reflexionar sobre els trets de la societat de la informació
  • Conèixer les competències bàsiques transversals i específiques i les seves relacions

Continguts

  • Les finalitats de l'educació a partir dels reptes del segle XXI
  • La societat de la informació
  • Les competències bàsiques: relació entre les competències específiques de música i les transversals
  • Possibilitats didàctiques de les eines TAC en l'àrea de música
  • Utilització de les TAC per potenciar els nous plantejaments metodològics