Projecte

El projecte del curs que us proposem es recolza sobre tres pilars:

  1. El propòsit general del curs: oferir un espai per entrar en contacte amb els ‘nous alfabetismes’, per experimentar-los en ‘primera persona’ i per comprendre’ls com a ‘nadiu’.
  2. El propòsit personal de cada participant i el seu recorregut dins el curs (recollit en el seu portafoli digital).
  3. La noció de l’aprenentatge com a construcció personal de sentit que es desenvolupa al mòdul 5, a través la presentació de les ‘narracions digitals’.

La idea fonamental del projecte és reconstruir la pròpia experiència del curs mitjançant una narració digital. Això es pot fer a partir d’una recopilació i una reordenació de les evidències recollides al portafoli al llarg del curs, però també com una interpretació dels problemes que emergeixen del propi procés d’aprenentatge, de les llums i de les ombres, de les certeses i els dubtes.

L’objectiu últim és donar compte d’una experiència substantiva en ‘present’ i en ‘primera persona’ (pilar 1), que dialogui amb les expectatives de cada participant (pilar 2) i reflecteixi el seu trànsit com a professional que aprèn (pilar 3).