Com podem utilitzar les històries digitals a l’aula

La utilització i la creació de històries digitals suposaria una doble via de treball:

1. A partir de les vivències de l’alumnat.
2. Per altra banda podem crear històries didàctiques sobre algun concepte o tasca realitzada a l’aula.
La metodologia empleada seria la mateixa, canviaria el tema o focus d’interès.

El curs 08/09 vàrem realitzar un seguit d’històries digitals a segon d’ESO amb la col·laboració de la professora Elena Martínez Arbiol. En aquest espai Moodle hi podreu trobar histories digitals realitzades pels alumnes i diversos materials útils per al nostre curs, com per exemple un videotutorial que explica que son i com es realitzen les històries digitals a l’aula o el power point utilitzat a l’experiència.


Enllaceu-vos, i entreu com a convidat/da a:http://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/moodle/course/category.php?id=61

En el conjunt d’activitats proposades per l’XTEC per la celebració del Dia d’Internet 2009 vàrem col·laborar amb una sèrie d’activitats centrades en les històries digitals. Aquí es detalla pas per pas de quina manera es pot realitzar una història digital a l’aula. Hi trobareu també informació addicional:http://www.xtec.cat/celebracions/2009/diainternet2009/historiesdigitals/activitat.htm

Com fer-ho a la pràctica

A manera d’exemple us mostrem aquesta escaleta gràfica on s'explica la creació d’una història digital a l’aula: (imatges extretes del videotutorial històries digitals que es troba a l’espai moodle)


Alumnes de segon d’ESO B i D de l'IES Gabriel Ferrater;Curs 2008/2009

Cal a dir que també existeix la possibilitat de realitzar històries digitals més senzilles en el cas de primària. Podríem realitzar la història digital amb fotografies i música de fons com si fos una seqüència narrativa, utilitzant un programa on line de presentacions fotogràfiques del tipus Slide: http://www.slide.com/

Com a punt i final

Direm que la realització de històries digitals a l’aula ens permet aconseguir un grau de compromís important per part dels alumnes. Allò explicat, allò narrat amb la seva veu i les seves imatges, és quelcom que té prou interès per a ells. S’explica una petita història partint sempre, i com a condició primera i fonamental, del jo narrador i protagonista. És per això que les històries digitals no participen de la narració fictícia, totes tenen una arrel propera al documental biogràfic. Fomentem en l’alumne/a la possibilitat d’expressar coses que sovint no poden o no volen mostrar o explicar dins l’aula. Coses que viuen directament en el seu entorn, amb els seus companys i companyes dins i fora del centre escolar. L’estratègia genera tal energia que el procés arrossega l’alumne a narrar i explicar amb imatges i sons allò que sovint no explica en altres formats. La facilitat d’aconseguir un bon resultat propicia el que l’alumnat es senti orgullós de la feina ben feta i pugui ser mostrada al web 2.0 com a colofó de tot el procés creatiu.