Introducció

Les històries digitals (digital storytelling en anglès), conformen un nova manera de narrar. Podríem dir que fins i tot, i degut a les seves característiques, han creat una nova manera d’explicar històries audiovisuals. Tenen una sèrie de trets que les defineixen i com a tals conformen, d’una manera o altra, un nou gènere.

La tradició de les històries digitals va molt lligada la cultura anglosaxona. Els centres més importants de creació i investigació de les històries digitals estan lligats a universitats nord-americanes. A continuació fem un repàs dels webs on podem veure exemples de històries digitals.

Visiteu aquest enllaç http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

A Europa també està sorgint un moviment que aposta per l’ús i creació de aquestes narracions per tal de fer-ne una aplicació educativa a diferents nivells i àmbits.

La pagina de DigiTales ens ha servit de model per realitzar les històries digitals. BGZ és una institució alemanya que fa temps que treballa utilitzant les digital storytelling amb el propòsit d’ajudar als immigrants de diversos països europeus.

Visiteu aquest enllaç http://www.digi-tales.org/

Es curiós ressaltar com els països llatins encara no han apostat d’una manera ferma per aquesta modalitat narrativa. Esperem que aquest curs ens serveixi per impulsar amb força l’ús i reconeixement de les històries digitals en el nostre propi àmbit educatiu.

En el nostre context més proper cal destacar la tasca duta a terme per el col·lectiu Espurna

Visiteu aquest enllaç http://www.espurna.cat/santjordi/index.html

A la Universitat de Barcelona trobem el Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, GREAV, que també ha realitzat històries digitals amb alumnes d’ESO i Comunicació Audiovisual


Visiteu aquest enllaç http://greav.ub.edu/relatosdigitales/relatos/relatos_de_estudiantes_de_l/

Un altre cas proper és la tasca que esta fent la professora Carmen Gregori del departament de Filologia Anglesa a la Universitat de València http://www.uv.es/gregoric/DIGITALSTORYTELLING/DIGITAL_STORY_INDEX
Per últim cal nombrar també un web realitzat l’any 2004 per Jordi Jubany, Allò que + m’estimo. http://www.xtec.cat/~jjubany1/allo/allo.htm, com un clar precedent en la utilització d’elements emotius per a la realització de les històries digitals.
Com veurem a continuació, la vinculació afectiva i emotiva d’allò narrat i la pròpia vivència del alumnat és un dels trets característics de les històries digitals.