Una nova narrativa

Pràctiques

  • Pràctica 1: Espais d’afinitat: l’horitzó és horitzontal
  • Pràctica 2: Les xarxes socials a Internet: una altra forma de ser i de fer en el món