Projecte del curs

Per finalitzar aquest curs i poder obtenir-ne el certificat, només us cal presentar un projecte.

El projecte hauria de ser l'explicació d'una classe impartida amb els vostres alumnes utilitzant el GIMP o l'Inkscape. Si no heu pogut fer cap classe, podeu fer el mateix desenvolupament amb un caire teòric.

El projecte s'ha de presentar en un document de text, en format .odt, i ha de constar dels apartats següents:

 • Nom de l'autor o autora, dades professionals.
 • Nom de l'assignatura i nivell en què es desenvolupa.
 • Objectius de dibuix (Què volíeu que dibuixessin els vostres alumnes? Per exemple, volíem dibuixar un bosc per introduir la botànica a 5è de Primària, o un conjunt de figures geomètriques per fer càlculs de superfícies…).
 • Objectius de la matèria curricular (per exemple, distingir diferents vegetals, diferenciar formes geomètriques…).
 • Requisits informàtics que s'han utilitzat (si heu utilitzat l'aula d'informàtica, quants alumnes per ordinador, amb quin programari s'ha treballat, quin sistema operatiu…).
 • Funcions que s'han utilitzat de cada un dels programes.
 • Temporalització (quantes sessions, de quina durada…).
 • Treball realitzat per cada alumne.
 • Treball realitzat en equip.
 • Conclusions.
 • Adjunció d'alguns d'aquests treballs.